Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef for Webutvikling 

Søknadsfrist: 22.11.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 
IT-avdelingen (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 370 fast ansatte og forvalter mer enn 490 millioner kroner.

Seksjonssjef for Webutvikling søkes

Om stillingen

IT-avdelingen på Universitetet i Oslo (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/ løsninger til Universitetet i Oslo, universitets- og høgskolesektoren i Norge og flere. Vi er et av landets største IT-faglige miljøer med drøyt 370 faste ansatte og arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. I IT-avdelingen legger vi stor vekt på å gi våre ansatte utfordrende og lærerike oppgaver, og det er gode muligheter for faglig utvikling.

Seksjon for Webutvikling har ansvar for utvikling og forvaltning av publiseringsløsninger som Nettskjema.no, minestudier.no og Vortex. Vi fokuserer på å skape brukervennlige og effektive løsninger for UiO og UH-sektoren. Seksjonen har 23 medarbeidere og er plassert i underavdeling for IT i forksning, formidling og utdanning. 

Utvikling skjer i tverrfaglig team og ettersom IT-avdelingen ikke bruker konsulenter forutsetter dette høy kompetanse internt. Teamene i avdelingen består av dyktige og kunnskapsrike utviklere med fokus på frontend- og backendprogrammering, devops, interaksjons- og webdesign.

Det er forventet at seksjonsleder er tungt involvert i de tjenestene som utvikles, og det forventes derfor høy teknisk kompetanse.

Hovedoppgaver

Vi ser etter en dyktig teknologileder, som kan sette retning og være en pådriver for å utvikle fagområdet til seksjonen, samt være en aktiv og sentral deltager i underavdelingens ledergruppe. Du er en person som liker å utvikle medarbeidere og i tillegg har du god teknologiforståelse. Som leder vil du ha sterk påvirkning på utviklingen av seksjonen og dine ideer vil være med å forme IT-avdelingen på UiO nå og i årene fremover.

 • Faglig og operativ ledelse av egen enhet.
 • Personal- og økonomiansvar.
 • Utviklings- og koordineringsansvar.
 • Bygge gode relasjoner til brukerne og internt i avdelingen.

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen IT. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Svært bred og dyp IT-kompetanse som innbefatter teknisk erfaring utvikling av webapplikasjoner.
 • Erfaring med å lede agile team i et devopsmiljø.
 • Dokumenter lederfaring fra linjeledelse eller ledelse av team.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det vil også legges vekt på erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid.

Personlige egenskaper

Det er nødvendig å kunne vise til utviklings- og løsningsorientering i lederskapet, samt gjennomføringsevne.

Som leder av mange medarbeider i en stor seksjon, vil dette kreve egenskaper for å få folk til å jobbe godt sammen internt i seksjonen samt bidra til samarbeid med andre fagfelt i IT-avdelingen.

Hvorfor jobbe med IT hos oss?

 • En arbeidsplass med flere spennende brukermiljøer innen forskning og utdanning, der du vil lære og bygge kompetanse.
 • Mange dyktige kolleger med lang erfaring og dyp kompetanse.
 • Tekniske løsninger som både har størrelse, bredde og siste nytt innenfor teknologi.
 • Mulighet for kurs og konferanser innenfor relevante fagområder.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Trening i arbeidstiden- og gode velferdsordninger.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Stillingen er fast og lønnes som seksjonssjef (SKO 1211) i lønnsspennet kr. 870.900 - kr. 996.000, avhengig av kompetanse og erfaring.

Slik er det å jobbe i IT-avdelingen på UiO - IT-avdelingen

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester. Har du utdanning fra utlandet legger du ved NOKUT godkjenning.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Ansettelser blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og loververk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS