Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef - AV og bygg-IT

Søknadsfrist: 25.09.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.
Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Mer om seksjon for AV og bygg-IT, ansvarsområder:

 • Koordinere og utvikle IT for byggautomasjon, adgangskontroll, alarmering, overvåkning, sensorikk og IoT.
 • Støtte Eiendomsavdelingen sin rolle som systemeiere for byggstyring og adgang og alarmering.
 • Bistand til innkjøp, drift og tilpassing av IoT eller byggnære IT-løsninger hos enheter på UiO.
 • Oppfølging og kvalitetssikring av IT i byggeprosjekter.
 • Koordinering av IT-ressurser i byggeprosjekter.
 • Sentral AV-infrastruktur, felles infrastruktur for management og overvåking av AVløsningene ute i møterom mm.
 • AV-løsninger, herunder ansvar for helhetlig portefølje for nødvendige løsninger og overordnet oppfølging av leverandører.
 • Operativt AV-ansvar for noen få av UiOs største og viktigste lokaler.
 • Studiodrift og tilhørende produksjonsstøtte.
 • Seksjonen er ansvarlig for støtte til alle enheter på UiO innenfor seksjonens ansvarsområder, spesielt vil dette være bistand til innkjøp, installasjon/ drift samt bistand til etablering og oppfølging av rammeavtaler for utstyr som faller under seksjonens ansvarsområder. Det vil være et tett samarbeide spesielt med eiendomsavdelingen på mange av områdene seksjonen er ansvarlig for.

Om stillingen

Har du lyst til å bruke lederevnene og IT-ferdighetene dine på noe som er 100% samfunnsnyttig, og som fremmer forskning og utdanning i Norge? Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) søker leder til seksjon for AV og bygg-IT ved Universitetet i Oslo (UiO).

Fra 1. januar 2023 etableres det en ny, felles IT-organisasjon ved UiO. IT-organisasjonen skal jobbe bedre og mer effektivt sammen for å sikre høy og økende kvalitet i IT-tjenestetilbudet til forskning, utdanning og formidling på UiO. Det blir en samlet og stor IT-avdeling hvor vi skal dele og spre kunnskap og kompetanse.

Seksjon for AV og bygg-IT er en nyopprettet seksjon som vil jobbe med sine fagområder i alle UiOs bygg. Seksjonen vil fra 1. januar 2023 bestå av 8 - 10 personer, og er plassert i underavdeling for IT-infrastruktur og -basistjenester.

Vi ser nå etter en dyktig teknologileder, som kan sette retning og være en pådriver for å innføre og utvikle fagområdet til seksjonen, samt være en ressurs i underavdelingens ledergruppe. En som har den gode kombinasjonen av dyp innsikt i teknologitrender, god faglig lederevne, samt forståelse for kompleksiteten i større systemlandskap og organisasjoner.

Som seksjonsleder vil du ha en sentral rolle som rådgiver, initiativtaker og teknologiansvarlig.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for teknologisk strategi
 • Følge med på teknologitrender og ha nødvendig kontaktflate inn mot relevante aktører
 • Bidra til valg av design og ha ansvar for teknologivalg
 • Løse tekniske og operative oppgaver innenfor fagområdet
 • Følge opp seksjonens ansatte, og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Daglig operativ ledelse av seksjonen som helhet og de tilhørende teamene
 • Deltager i underavdelingens ledergruppe
 • Andre relevante arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen IT. Relevant arbeidserfaring kan kompensere utdanningskravet
 • Svært bred IT-kompetanse innen seksjonens ansvars- og oppgaveområde samt generelt høy IT-kompetanse
 • Administrativ kompetanse
 • Lederegenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil også legges vekt på

 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid
 • God administrativ og økonomisk forståelse
 • Generelt god organisasjonsforståelse

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse og inspirerende arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som seksjonsleder (SKO 1211) i lønnsspennet kr. 839.900 – kr. 935.300, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode opplærings- og utviklingsmuligheter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta kontakt med:

 • Underdirektør Kjetil Kirkebø tlf. +47 957 24 787

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS