Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef – forskningsadministrasjon og kommunikasjon

Søknadsfrist: 20.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er det ledig en stilling som seksjonssjef ved vår nyetablerte Seksjon for forskningsadministrasjon og kommunikasjon.

Vi søker etter en leder med nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å utvikle tjenester og bidra på strategisk og operativt nivå innen seksjonens ansvarsområde. Rollen innebærer også å få personer med ulike kompetanser til å jobbe godt sammen mot felles mål på tvers av organisatoriske enheter.

I tillegg til seksjonssjefen har seksjonen 5 medarbeidere innen forskning, forskerutdanning og kommunikasjon. Seksjonssjefen har en sentral rolle i forvaltningen av forskningsadministrative rutiner ved fakultetet, og har ansvar for seksjonens samlede leveranser.

Seksjonssjefen rapporterer formelt til fakultetsdirektør og inngår i direktørens ledergruppe, men vil i det daglige ha fakultetets faglige ledelse (dekanatet) som viktigste oppdragsgiver.

Arbeidsoppgaver

Seksjonssjefen leder fakultetets Seksjon for forskningsadministrasjon og kommunikasjon, og skal sørge for at seksjonen tilbyr de tjenester som fakultetet og dets fagmiljøer har prioritert på områdene forskningsadministrasjon og kommunikasjon.

Dette innebærer at:

 • Seksjonens bemanning har en hensiktsmessig kompetanseprofil
 • Fakultetet som helhet har rutiner og verktøy på områdene forskningsadministrasjon, forskerutdanning og kommunikasjon som er tilpasset virksomheten på alle nivåer
 • Informasjon om administrative rutiner og om vilkår for opptak til og gjennomføring av forskerutdanning er tilgjengelig og når ut til alle relevante målgrupper

Seksjonssjefen forventes særlig å bidra med strategisk kompetanse, rådgivning og gjennomføring av seksjonens arbeidsoppgaver og vil arbeide tett sammen med dekanatet. Til stillingen ligger også saksbehandling på det forskningsadministrative feltet.

Viktige arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Forberede relevante saker innen hele seksjonens virkefelt for fakultetsledelsen og -styret, i dialog med dekanat og fakultetsdirektør
 • Forvalte fakultetets forskningsadministrasjon, herunder oppfølging av fakultære forskergrupper, strategiske initiativer og større utlysninger av relevans for fakultetets fagmiljøer, samt forhold knyttet til forskningsetikk og personvern
 • Overordnet ledelse og koordinering av kommunikasjonsarbeidet ved fakultetet, herunder arbeid med forskningsformidling
 • Personalledelse for seksjonens medarbeidere, herunder å ivareta kompetanseutvikling i seksjonen
 • Bidra til å ivareta og utvikle den samlede administrative kompetansen ved fakultetet med underliggende grunnenheter innenfor seksjonens ansvarsområde, herunder lede det lokale forskningsadministrative nettverket (FANE-UV)
 • Representere fakultetet i universitetets forskningsadministrative nettverk (FANE – UiO)

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på bachelornivå, fortrinnsvis på masternivå. Omfattende relevant erfaring vil i noen grad kunne kompensere for utdanningskravet
 • Bred forskningsadministrativ erfaring er nødvendig. Erfaring med forskningsformidling og annet kommunikasjonsarbeid vil telle positivt
 • Ledelsesfaring innen ett eller begge arbeidsområder
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Strukturert, pålitelig og initiativrik
 • Evne til å håndtere store og små oppgaver, og til å tenke på både strategiske muligheter og praktiske løsninger
 • Være service- og leveranseorientert, med samtidig fokus på støtte til og utvikling av fakultetets samlende forsknings- og kommunikasjonsarbeid

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef kode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 640.200 og kr 765.100, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen