Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef - Utstillings- og publikumsseksjonen

Søknadsfrist: 22.08.2021

Vil du lede utstillings- og publikumsprogrammet ved et av Norges best besøkte museer? Vi søker seksjonssjef for Utstillings- og publikumsseksjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter.


Museet rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Om stillingen

Kulturhistorisk museum (KHM) er en av Norges ledende museumsdestinasjoner med rundt 700 000 besøkende i året. Museet er i tillegg en av landets sterkeste forskningsinstitusjoner innen humaniora og forvalter omfattende samlinger med stor vitenskapelig og kulturhistorisk verdi.

Museet har to visningssteder, Historisk museum og Vikingskipshuset. Historisk museum er nylig betydelig oppgradert med utstillinger og publikumstilbud. Etter mange års planlegging vil byggearbeider for nytt Vikingtidsmuseum starte opp våren 2022. Nytt museum vil åpne for publikum i 2026 som en av Norges nye, store museumsattraksjoner. Museet har som ambisjon å nå 1 million besøkende etter åpning av det nye Vikingtidsmuseet.

Museet er konsolidert etter en omfattende omorganiseringsprosess og har fornyet sitt strategiske rammeverk som del av Universitetet i Oslo. En tydelig tilstedeværelse i samfunnslivet er en eksplisitt målsetning for museet i de kommende årene.

Vi søker derfor en samfunnsengasjert og beslutningsdyktig leder til stillingen som seksjonssjef for Utstillings- og publikumsseksjonen. Du er utviklings- og resultatorientert, har bred museumsfaglig forståelse og svært gode lederegenskaper. Seksjonen har totalt 25 ansatte.

Seksjonssjefen vil være en av fire seksjonsledere ved KHM, og vil ha plass i museets ledergruppe. Seksjonssjefen vil sammen med de tre øvrige seksjonssjefene ha hovedansvar for den operative ledelsen av museet: samordning av driftsoppgaver på tvers av seksjonene og koordinering av oppgaver knyttet til samlingsforvaltning, formidling og forskning.

Vår nye seksjonssjef skal realisere KHMs utstillings- og publikumsprogram i samarbeid med interne og eksterne partnere, og styrke KHM som kommunikasjonsarena for Universitetet i Oslo. Seksjonen har en helt sentral rolle i KHMs profilering og kontakt mot offentligheten, og skal ivareta to hovedfunksjoner ved museet: utstillingsproduksjon og utadrettet formidlings- og kommunikasjonsarbeid. Drift av museets butikker er del av museets utadrettede virksomhet.

Sentrale arbeidsområder og ansvar

 • Personal-, økonomi- og resultatansvar for seksjonen i samsvar med museets overordnede mål
 • Lede og videreutvikle egne medarbeidere for å sikre nødvendig kompetanseutvikling, effektiv arbeidsfordeling og resultater av forventet kvalitet
 • Oppfølging, planlegging, utvikling og gjennomføring av KHMs strategi 2030

Kvalifikasjoner og erfaring

 • må ha relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå, fortrinnsvis fra museumsrelevante fag
 • må ha erfaring fra prosjektledelse og økonomistyring
 • må ha minimum tre års lederfaring med dokumentert gode resultater
 • bør ha relevant museums- og kommunikasjonsfaglig erfaring
 • bør ha erfaring med formidling og publikumskontakt

KHM vil legge vekt på dokumentert erfaring, kompetanse og resultater innen ledelse og medarbeiderutvikling, og evne til å drive endring i et komplekst og spennende forskningsmuseum.

Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge relasjoner og skape resultater gjennom samhandling
 • Strategisk og resultatorientert
 • Strukturert og systematisk arbeidsform
 • Analytisk og metodisk tilnærming og sterk gjennomføringsevne
 • Sterk egenmotor og evne til å arbeide selvstendig og systematisk med mange initiativer samtidig

Vi tilbyr

 • et hyggelig og spennende arbeidsmiljø
 • lønn som seksjonssjef SKO 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 715 900 og kr. 896 500 avhengig av kompetanse
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger, blant annet
  • fleksitid med sommertid
  • trening i arbeidstiden
  • seniorpolitikk

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV

Attersterog vitnemål tas med til eventuelt intervju.

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS