Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonsleder - Universitetsbiblioteket (UB)

Søknadsfrist: 01.06.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er en åpen og tverrfaglig arena, som tilbyr kunnskap gjennom fysiske og digitale samlinger og tjenester. Universitetsbiblioteket har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetssykehus.

Universitetsbiblioteket (UB) har en viktig rolle i utviklingen av Universitetet i Oslo (UiO) som et ledende europeisk universitet og aktiv samfunnsaktør. UB bidrar til utvikling innenfor forsknings- og undervisningstjenester, kunnskapsbasert praksis, innovasjon og formidling. Ansatte ved UiO og Oslo universitetssykehus (OUS), sammen med studenter fra medisin og helsefagene, stiller store krav til bibliotekets tjenester. Samtidig bidrar biblioteket til å gi studentene et godt fysisk og digitalt læringsmiljø.

Bibliotekstyret har nylig vedtatt UBs strategi gjeldende til 2030. Som følge av dette befinner organisasjonen seg i flere pågående utviklingsprosesser. Bibliotek for medisin og realfag ble opprettet som avdeling under UB september 2020. Avdelingen har ca 55 ansatte og er inndelt i tre seksjoner og leverer i dag tjenester på fem lokasjoner.

Endring i vitenskapelig kommunikasjon og publiseringsmønstre, samt fokus på kunnskapsbasert praksis og litteratursøk skaper etterspørsel etter nye typer tjenester fra biblioteket. Nytt Livsvitenskapsbygg, Nye OUS, og endringer i medisinstudiet vil få konsekvenser for hvordan bibliotekets tjenester skal leveres i framtiden.

Seksjonslederen har daglig og faglig ansvar for seksjonen “Litteratursøk og kunnskapsbasert praksis”. Seksjonen har i dag 8 medarbeidere som leverer tjenester til OUS og UiO innen dette feltet.

Pågående organisasjonsendringer kan medføre endrede oppgaver og innhold i lederrollen.

Vi ønsker å videreutvikle organisasjonen på tvers av seksjoner, fag og profesjoner. Vi søker derfor en engasjert, nytenkende og dedikert leder som vil bidra til dette. Seksjonsleder inngår i bibliotekets ledergruppe og rapporterer til leder for Bibliotek for medisin og realfag.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av seksjonens virksomhet, herunder personal- og økonomiansvar for seksjonens ansatte
 • Utvikling av arbeidsmiljø og de ansattes kompetanse
 • Lede, forbedre og videreutvikle seksjonens faglige virksomhet i dialog med brukere og bibliotekets øvrige ansatte
 • Videreutvikling av samarbeidsarenaer og tilbakemeldingsmekanismer som gir innsikt i brukeropplevelser og ulike brukergruppers behov
 • Bidra til erfaringsutveksling, deling og gjenbruk av litteratursøk og kunnskapsbaserte dokumenter på UiO/OUS og nasjonalt
 • Bidra til profilering og synliggjøring av tjenester fra UB og Bibliotek for medisin og realfag

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets- eller høyskoleutdanning fortrinnsvis på masternivå innen relevant fagområde
 • God forståelse for bibliotektjenester rettet mot medisinske miljøer og internasjonale trender på området
 • Relevant erfaring fra sykehusbibliotek og universitets- og høyskolesektoren
 • Ledererfaring med personal- og økonomiansvar
 • Erfaring med ledelse av endrings- og utviklingsprosesser
 • Erfaring med litteratursøk, undervisning og vitenskapelige publiseringsprosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert og nytenkende leder med høy gjennomføringsevne. Du trives med å bygge gode relasjoner, både internt og eksternt. Din evne til å kommunisere godt vektlegges. Du har en motiverende og inkluderende lederstil og viser dette ved å bidra til og videreutvikle et positivt arbeidsmiljø. En nysgjerrig og lyttende tilnærming til mennesker og utfordringer er viktig, samtidig som du evner å ta beslutninger og ha en effektiv tilnærming til arbeidsoppgavene.

Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet og dokumenterte lederegenskaper, samarbeidsevner og fleksibilitet.

Det er aktuelt å ha arbeidssted på flere av bibliotekets lokasjoner.

Vi tilbyr

Universitetsbiblioteket skal

• tilby et godt fysisk og digitalt læringsmiljø som fremmer læring, trivsel og tilhørighet

• sikre tilgang til, og forvalte samlinger som er relevante for UiOs faglige virksomhet

• være en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen

• styrke studentene som deltagere i egen og andres læring i studier, arbeidsliv og i samfunnet.

Lønn som seksjonsleder (SKO 1211) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom ltr. 70 (kr 643 000) - ltr. 78 (768 500) avhengig av kompetanse og erfaring

 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.no

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Leder, Bibliotek for medisin og realfag Live Rasmussen, tlf. 90066138

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS