Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektleder - UiO:Energi

Søknadsfrist: 21.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


UiO:Energi er en av UiOs tre tverrfaglige satsinger. Målet er å fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer. Å skape et lavkarbonsamfunn er en av vår tids største utfordringer.


UiO:Energi er en av UiOs tre tverrfaglige satsinger. Målet er å fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer. Å skape et lavkarbonsamfunn er en av vår tids største utfordringer.


UiO:Energi koordinerer energiforskning-, utdanning og kommunikasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Oslo. Vi er en pådriver for forskningsprosessen ved å fremme samarbeid på tvers av fagfelt, med andre forskningsinstitusjoner og med ikke-akademiske partnere.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som prosjektleder ved UiO:Energi innen SPARK samfunnsinnovasjon.

UiO har i flere år hatt et vellykket innovasjonsprogram innen livsvitenskap, kalt SPARK Norway, basert på SPARK-konseptet fra Stanford. Vi ønsker nå å overføre gode erfaringer til et helt nytt område gjennom opprettelsen av SPARK samfunnsinnovasjon (SPARK Social Innovation på engelsk). SPARK samfunnsinnovasjon er i støpeskjeen. Fokus vil ikke være patenterbare og kommersialiserbare produkter, men derimot å få forskning fra UiO raskt ut i bruk i samfunnet. Et slikt program er nytt og unikt på verdensbasis. Det skal henvende seg mot alle disipliner, dvs. utnytte UiOs fulle faglige bredde, men forventes spesielt å styrke innovasjon i samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskningsmiljøer.

SPARK samfunnsinnovasjon skal piloteres i 2020-2022, og vi søker en prosjektleder til å etablere og drive programmet. Hun eller han må blant annet være entusiastisk, initiativrik og god til å koordinere. SPARK-koordinatoren vil sammen med et management team, utvikle både organisering av og detaljerte retningslinjer for programmet i forkant, ved oppstart og under gjennomføring. UiO:Energi vil være vertskap for programmet i pilotperioden, og den som tilsettes vil være tilknyttet denne tverrfaglige satsingen. Arbeidsbelastningen vil variere, men koordinatorfunksjonen anslås i snitt å utgjøre om lag 50%. Tiden utover dette skal brukes til forskning og/eller formidlings- og utviklingsvirksomhet rundt temaet sosial innovasjon/samfunnsinnovasjon, tilknyttet Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK-senteret) på SV-fakultetet.

Kandidater til stillingen bør derfor ha god forståelse og helst forskererfaring på temaet innovasjon fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, samt erfaring med å initiere og koordinere forskningssamarbeid på tvers av fag og gjerne med eksterne samarbeidspartnere. Erfaring med prosjektledelse og personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Arbeidsoppgaver

Tilknyttet SPARK samfunnsinnovasjon:

 • Etablere ett helt nytt SPARK-program på samfunnsinnovasjon
 • Få på plass og tilrettelegge for et «Management team»
 • Gjennomføre prosess for utvelgelse av pilotprosjekter
 • Fasilitere prosjekter i piloten, inkludert individuell oppfølging med prosjektledere, prosjektkoordinatorer (separat rolle) og mentorer
 • Koordinere gjennomføringen av jevnlige arrangement for alle involvert i SPARK Samfunnsinnovasjon
 • Etablere samarbeid, inkludert relevante felles aktiviteter med SPARK Norway
 • Tilrettelegge for videre drift av SPARK-programmet med årlige utlysninger
 • Drifte og rapportere aktiviteten

Arbeidsoppgaver i tilknytning til TIK-senteret:

 • Bidra til forsknings- og/eller formidlings- og utviklingsvirksomhet rundt temaet sosial innovasjon/samfunnsinnovasjon.
 • Ytterligere arbeidsoppgavene i denne delen av stillingen vil defineres i samarbeid med TIK-senteret.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning minimum tilsvarende mastergrad, gjerne innen området samfunnsvitenskapelig innovasjonsforskning.
 • Doktorgrad eller relevant dokumentert forskningserfaring.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Andre momenter som vil tillegges vekt i vurderingen:

 • Erfaring med å lede, koordinere og administrere større prosjekter
 • Nettverk og kontakter, innen både akademia og relevante samarbeidspartnere
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemet i Norge og internasjonalt
 • Erfaring fra innovasjon innen offentlige virksomheter eller forvaltning
 • Erfaring og interesse for å initiere egen forskning på temaer som er relevant for sosial innovasjon

Personlige egenskaper

For å trives i stillingen bør du:

 • være initiativrik og ha evne til å selvstendig planlegge og gjennomføre ditt arbeid
 • være en relasjonsbygger
 • ha god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig
 • være strukturert og organisert
 • ha evne til å jobbe med både langsiktige strategiske prosesser og operativ gjennomføring
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • lønn som prosjektleder stillingskode 1113 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 542 400 og kr 627 700, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål:

For spørsmål om rekrutteringssystem: Personalrådgiver Anders Haave, [email protected], tlf 94322350

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS