Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Utgravningsledere - Kulturhistorisk museum (KHM)

Søknadsfrist: 08.04.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Om stillingene

Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredede kulturminner innenfor KHMs myndighetsområde, som består av de fem regionene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av fornminner som er frigitt av Riksantikvaren. tgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40-60 prosjekter pr. år. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

Vi har ledig 3 faste stillinger som utgravningsleder (stillingskode 1434 rådgiver) for arkeologiske feltprosjekt, med ønske om tiltredelse i mai/juni. Alle tre stillingene er 100% eksternt finansiert.

Vi ser etter utgravningsledere som er fleksible i forhold til hvor de kan jobbe, som har gode samarbeidsevner, og som er leveransedyktige i forhold til frister. I forvaltningen av kulturminner vektlegger KHM kunnskapsproduksjon og god formidling, så interesse for forskning og formidling er også ønskelig.

Utgravningslederne som ansettes skal samlet dekke bredden av kompetansebehovet for undersøkelser av lokaliteter fra alle perioder av forhistorien.

Arbeidsoppgaver

Utgravningsleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Utgravningsleder skal ivareta løpende faglig og administrativ arbeidsledelse av større feltarbeid med flere parallelle undersøkelser. Stillingen innebærer for- og etterarbeid knyttet til det enkelte utgravningsprosjekt. Utgravningsleder er overordnet feltledere, men også for personale med spesielt bred feltlederkompetanse og/eller spesialkompetanse. Unntaksvis kan utgravningslederne også bidra inn i andre oppgaver innenfor porteføljen av utgravningsprosjekter.

Det må påregnes omfattende reisevirksomhet i hele KHMs museumsdistrikt i feltsesongen. Det benyttes i stor grad leiebil til og fra felt.

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever utdanning innen arkeologi fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad
 • bred og oppdatert feltledererfaring fra arkeologisk feltarbeid i Norden
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk, svensk eller dansk
 • førerkort for bil (klasse B)

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • spesialkompetanse innen f.eks steinalder, jernalder, agrarbosetning eller utmarksarkeologi
 • kompetanse innen GIS og Intrasis
 • erfaring med katalogisering

Personlige egenskaper

Vi ser etter personer med gode leder- og samarbeidsevner som er strukturerte og leveransedyktige, og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn som utgravningsleder (SKO1434 rådgiver) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 507 400 og kr 586 500, avhengig av kompetanse og erfaring
 • arbeid i Norges største miljø av arkeologer og kollegaer med høyt faglig nivå
 • varierte arbeidsoppgaver i ulike landskapstyper og med ulike kulturminnetyper
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og vil bli bedt om å oppgi referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS