LEDIG STILLING VED OSLOMET

Studieleder for fagområdet paramedisin

Søknadsfrist: 10.12.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Det prehospitale feltet er i utvikling – Vil du være med å lede et proaktivt kollegium og påvirke veien videre innen forskning og utdanning?

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker en inspirerende og utviklingsorientert studieleder for fagområdet paramedisin (tittelen kan bli endret som følge av pågående organisasjonsendringer ved instituttet og fakultetet) med god innsikt i utdannings- og forskningssektoren. Fagområdet skal drive undervisning og forskning av høy kvalitet og har for tiden ansvar for bachelor i paramedisin som er en ny og spennende utdanning.

Les mer om Fakultet for helsevitenskap her.

Les mer om Institutt for Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid her.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1.01.2020. Lederfunksjonen er anslått til 50% med den øvrige tiden til undervisning og/eller forskning.

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning. Dette skaper gode betingelser for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutter og fagmiljøer. Instituttet er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering. Instituttets bachelorutdanninger er i gang med å utvikle nye programplaner og masterporteføljen ved instituttet revideres i løpet av 2020. Det utarbeides også nye nasjonale retningslinjer for paramedisin.

Universitetet har en klar satsing på forskning. Instituttet har et av landets største utdannings - og forskningsmiljøer innen sykepleie, og flere forskningsgrupper er etablert, inklusive en forskningsgruppe innen fagområdet akutt, kritisk syke og skadde. Organiseringen av forskningen ved fakultetet er for tiden under evaluering og nye forskningsgrupper kan bli etablert. Les mer om forskningsgruppene her.

Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer; atferdsvitenskap og helsevitenskap. Les mer om programmene her.

Ansvarsområde

Som studieleder (50 % av stillingen) har du faglig og administrativt ansvar for fagområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Studieleder vil samarbeide med studieledere for de øvrige fag- og studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser. Studieleder skal videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.Studieleder er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen. Du finner stillingsbeskrivelsen her.

Den resterende delen av stillingen vil benyttes til undervisning, veiledning og/eller FoU-arbeid etter avtale med instituttleder.

Vi søker deg som møter følgende krav

• relevant høyere utdanning på førstestillingsnivå

• kompetanse fra- og god forståelse av helsetjenesten og særlig prehospitale tjenester

• ledererfaring (kan være erfaring som personalleder, forskningsgruppeleder, prosjektleder m.m.), fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet med dokumenterbare resultater

• kjennskap til økonomistyring og personalledelse

• pedagogisk kompetanse

• gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere som førsteamanuensis, kan det vurderes å ansette på førstelektor/universitetslektornivå.

Vi ønsker at du har

• vilje og evne til å bidra til helhetlig strategisk ledelse for eget fagområde og som del av instituttets ledergruppe

• relevant forskningserfaring

• relevant erfaring fra klinisk arbeid (ambulansetjeneste, AMK, akuttmottak, legevakt etc.)

• bred lederkompetanse og erfaring med personalledelse

• interesse for utvikling av digitale læringsressurser

• erfaring med internasjonalt samarbeid• interesse for og erfaring med å utvikle et mangfoldig arbeidsmiljø

Vi vektlegger at du

• er innovativ med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser

• har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere

• har tydelig lederstil med god gjennomføringsevne og evne til å ta beslutninger

• er samlende og med evne til å samarbeide og bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

• interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø• lederutviklingsprogram med mentorordning

• gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse. Les mer om SPK her.

• gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur

• fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalen i staten og OsloMets lønnspolitikk, stillingskode 1473, som studieleder, kr. 679 000 – 765 100 per år (ltr. 73-78). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

• søknadsbrev

• CV, attester og alle sider av vitnemål

• fullstendig publikasjonsliste

• gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

• Instituttleder Marit Kirkevold, tlf: 67 23 60 15, epost: [email protected]

• Dekan Gro Jamtvedt, tlf: 67 23 60 09, epost: [email protected]

Søknadsfrist: 10.12.20

Ref: 20/10773

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS