Ledig stilling ved OsloMet

FOU-leder - Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK)

Søknadsfrist: 01.11.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) har omtrent 45 ansatte og 600 studenter. Instituttet har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Instituttet har bacheloringeniørutdanninger innen maskin, elektronikk og bioteknologi & kjemi, masterutdanning innen elektronikk og emner på fakultetets ph.d.-program i “Engineering Science”.

Det har vært en betydelig vekst i forskningsaktivitetene på instituttet de siste årene, og potensialet for videre utvikling er stort. Instituttet har etablerte forskningsmiljøer innen medisinsk teknologi, robotikk, automatisering og intelligente systemer. Et forskningsmiljø innen maskin under etablering. Instituttet har flere eksternfinansierte prosjekter. Les mer om instituttet her.

Institutt MEK søker etter en FoU-leder i 50% stilling. FoU-leder rapporterer til instituttleder, og vil inngå i ledergruppen på instituttet sammen med instituttleder og utdanningsleder.

Tilsettingen er et åremål på to år, med mulighet til å søke samme stilling for en sammenlagt tilsettingsperiode på tolv år.

Ansvarsområde

FoU-leder har ansvaret for utarbeidelse og implementering av instituttets FoU-strategi i samråd med instituttleder og prodekan for FoU ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Dette innebærer blant annet oppgaver som å:

 • jobbe med nettverksbygging innen akademia og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt
 • jobbe med rådgiving, i samråd med administrasjonen, for forskere og forskningsgrupper om hvilke finansieringsmuligheter som finnes
 • rådgi forskere og forskningsgrupper, i samråd med administrasjonen, i arbeidet med utvikling av søknader om eksternfinansiering
 • delta i ansettelser av vitenskapelige ansatte på instituttet
 • sikre tilstrekkelig kunnskap om etikk og policy hos instituttets forskere
 • jobbe sammen med administrasjonen for å forbedre administrative rutiner og prosesser som er knyttet til forskning
 • initiere og gjennomføre aktiviteter for ph.d.-studenter og postdoktorer på instituttet
 • jobbe for kobling mellom utdanning og forskning sammen med utdanningsleder
 • bidra til instituttets plan-, budsjett- og rapporteringsarbeid

FoU-leder har personalansvar for ph.d.-studenter og postdoktorer ved instituttet.

Kvalifikasjoner

 • Førstekompetanse, primært tilsvarende professornivå, innen ett av instituttets fagfelt
 • Betydelig erfaring fra FoU-virksomhet, inkludert erfaring med ledelse av store FoU-prosjekter, søknader om eksternfinansiering, veiledning av ph.d.-studenter, publisering etc
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Ønskede egenskaper

 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Evne til å ta beslutninger, være fremtidsrettet og løsningsorientert
 • Evne til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Engasjement og entusiasme for stillingen
 • God muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • Interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig miljø
 • Mulighet for nettverksbygging og lederutvikling
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

For tekniske spørsmål, kontakt Seniorrådgiver HR Mette Bjørtomt, [email protected]

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1473 studieleder. Lønn kroner 679 000-765 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Ref: 20/08998

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS