Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonsleder – Avdeling for forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 20.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo (UiO) er et ledende europeisk forskningsintensivt universitet med flere verdensledende miljøer og stor faglig bredde.


Vi søker nå etter ambisiøse og høyt kvalifiserte kandidater til stillingen som seksjonsleder i avdeling for forskningsadministrasjon.


Avdeling for forskningsadministrasjon har et overordnet ansvar i oppfølgingen av UiOs strategiske målsettinger når det gjelder forskning og innovasjon.


Vi gir bistand til UiOs ledelse strategisk og operativt, og arbeider med å sikre institusjonell oppfølging og koordinering innen en rekke områder. Vi arbeider også med å tilrettelegge for fremragende forskning og med innovasjon og entreprenørskap innen forskning og blant studenter.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

I Avdeling for forskningsadministrasjon har vi nå ledig stilling som seksjonsleder. Seksjonslederen vil ha en nøkkelrolle i den administrative oppfølgingen av UiOs forskningsstrategiske målsettinger og vil også ha ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Sentrale oppgaver for seksjonen er bl.a. knyttet til oppfølging av universitetets innovasjonsarbeid, ivaretakelse av UiOs eierinteresser og juridisk rådgivning til alle universitetets enheter innenfor avdelingens fagområder.

Seksjonsleder har personalansvar for 12 ansatte, rapporterer til direktør for forskningsadministrasjon og inngår i avdelingens ledergruppe. Seksjonsleder vil også, etter avtale, fungere som nestleder i avdelingen.

Hos oss vil du få et stort spenn i arbeidsoppgaver med bred kontaktflate mot UiOs enheter, offentlig forvaltning, næringsliv og eksterne samarbeidspartnere i inn- og utland, samt store muligheter for faglig utvikling.

Sentrale oppgaver for seksjonslederen vil være

 • Delta i faglig og administrativ ledelse og utvikling av avdelingen
 • Ansvar for løpende utvikling av tjenester og forbedring av arbeidsprosesser
 • Rådgivning til UiOs ledelse på det innovasjonspolitiske og forskningsstrategiske området
 • Personaloppfølging, rekruttering og kompetanseutvikling av seksjonens ansatte

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Solid ledererfaring med dokumenterbare resultater innen relevant område
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Tar initiativ og er tydelig utviklingsorientert
 • Har høy arbeidskapasitet
 • Arbeider selvstendig og strukturert samtidig som du er opptatt av godt teamsamarbeid
 • Liker å jobbe tverrfaglig og har stor gjennomføringsevne
 • Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeids- og fagmiljø hvor du inngår i avdelingens ledergruppe
 • Stort kontaktnett både til UiOs fagmiljøer, støtteenheter og ledelse
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som seksjonssjef kode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 750 000 og kr 900 000, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer). Referanser kontaktes ikke før etter nærmere avtale.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen