Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektleder - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS)

Søknadsfrist: 17.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


FIKS er en enhet ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet som koordinerer UiO sin satsing på forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Satsingen er en del av UiOs arbeid i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringen (DEKOMP).

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har for tiden ledig en midlertidig 100 % stilling som prosjektleder ved FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Stillingen er toårig, med ønsket oppstart tidlig januar 2020.

Formålet til FIKS er å etablere samarbeid mellom forskere og forskningsmiljøer på fem fakulteter ved UiO (TF, SV, MatNat, UV og HF) og skoleeiere i Oslo og Viken. På denne bakgrunnen meldes det inn samarbeidsprosjekter til Fylkesmannen som administerer DEKOMP-ordning (desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringen).

For hvert avtalt samarbeidsprosjekt med en eller flere kommuner opprettes det et prosjekt om kompetanseutvikling som går over 12-15 måneder.

Arbeidsoppgaver

Prosjektlederen skal koordinerer og gir støtte til tidsavgrensede prosjekter. Stillingen vil ha adminstrative oppgaver, samt oppgaver knyttet til kommunikasjon og utadrettet virksomhet da prosjektenes karakter er å nå ut til lærere både i de kommuner FIKS samarbeider med og i landet for øvrig.

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • Arbeidsledelse og koordinering, samt administrativ støtte og tilrettelegging for prosjektteam
 • Rekruttering av lærere som bidrar med faglig innhold
 • Ansvar for gjennomføring og koordinering av konferanser og seminarer
 • Lage innhold, oppdatering og vedlikehold av websider og formidling på sosiale medier

Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen er ikke tillagt personalansvar. Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen pedagogikk/utdanningsvitenskap eller tilsvarende, minimum tilsvarende bachelornivå. Søkere med masternivå vil bli foretrukket
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Grunnleggende forståelse for budsjettarbeid
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk
 • God generell kompetanse innen IKT og gode digitale ferdigheter

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Relevant erfaring med prosjektledelse, fortrinnsvis også med formell utdanning innen prosjektledelse og prosjektstyring
 • Bred erfaring med publisering på nett, både institusjonelle nettsider og bred erfaring med sosiale medier, inkludert oppbygging av slike mediekanaler
 • Kjennskap til ulike publiseringsverktøy for nett og erfaring med redigering av lyd, bilde, video og tekst med egnet programvare
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Arbeider selvstendig og strukturert samtidig som du er opptatt av godt teamsamarbeid
 • Jobber systematisk og effektivt og trives med flere baller i luften samtidig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som prosjektleder stillingskode 1113 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 513 600 og kr 583 900, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Førsteamanuensis/faglig leder Øystein Gilje, tlf: 22858186, mobil 41217141

Søk på stillingen