Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Driftsleder vakt og alarm

Søknadsfrist: 11.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Arbeidet med en ny revidert masterplan har startet. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi søker deg som er ønsker en 100 % stilling. Stillingen inngår i skiftordning med både dag-, kveld-, natt- og helgeskift. Stillingen er plassert i Seksjon for fellestjenester, Vakt- og alarmsentralen, som er UiOs døgnbemannede vakt- og alarmsentral.

Sentralen har i dag 13 fast ansatte som rapporterer til avdelingsleder. Eiendomsavdelingens satsingsområder for 2020 er bla. ytterligere digitalisering, samt ta i bruk nye metoder og teknologi. Vi søker derfor deg som er innovativ og som ønsker å bidra til at Vakt- og alarmsentralen når disse målene og som ønsker å bidra til ytterligere profesjonalisering.

Arbeidsoppgaver

 • Beredskap og overvåkning av alarm- og sikringstekniske anlegg, og sentral driftskontroll
 • Drift av adgangskontroll- og sentrale driftsanlegg, utrykning ved feilretting på tekniske anlegg
 • Utrykning i kritiske situasjoner og ved feilindikasjoner
 • Bistå og koordinere innleid servicepersonale og vekterkorps, samt brannvesen, politi og helsepersonell
 • Assistanse til interne og eksterne brukere
 • Rapportering og administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves godkjent utdanning for vektere
 • Fullført videregående skole er et krav for stillingen, søkere med relevant fagbrev innen VVS, elektro, bygdrifter eller sikkerhet vil bli foretrukket
 • Det forutsettes god digital kompetanse og det er en fordel med kjennskap til sentrale drifts- og alarm- og adgangskontrollanlegg
 • Det kreves vandelsattest
 • Relevant erfaring innen sikkerhet er en fordel
 • Det er nødvendig med kjennskap til styring og drift av tekniske anlegg i store bygninger
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk er et krav

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er serviceinnstilt har gode samarbeidsevner og kan ta selvstendige avgjørelser. Som person er du ansvarlig, proaktiv og bidrar til gode løsninger. Din arbeidsform preges av nøyaktighet, ryddig og med høy gjennomføringsevne. Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene. Søkere må ha fylt 18 år.

Vi tilbyr

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Stillingen lønnes som driftsleder SKO 1137 ltr 52 til 56 i lønnsspenn mellom 464 000 kr til 496 100 kr avhengig av kompetanse/erfaring
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

UiO oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen