Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsleder prosjektøkonomi - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

Søknadsfrist: 29.09.2019

UiO søker en engasjert og utviklingsrettet avdelingsleder prosjektøkonomi

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning og ligger i front i Europa på flere områder. Fakultetet driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har 800 doktorgradskandidater, 600 vitenskapelig ansatte og 450 teknisk/ administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Bli kjent med Businesspeople Rekruttering

UiO søker en økonom med lederegenskaper

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har 1050 ansatte og 6000 studenter. Årlige inntekter er på 2 milliarder kroner, hvorav 60 % kommer fra Kunnskapsdepartementet og 40 % kommer fra ca. 750 eksternt finansierte forskningsprosjekter. Fakultetet har 22 rapporterende enheter i form av 9 institutt og 13 forskningssentre.

Vi ser etter en økonom med interesse for/erfaring fra personalledelse, og god økonomi- og regnskapsforståelse. Du er opptatt av utvikling av medarbeidere og har gode resultater innen økonomistyring og -rådgivning. Du er løsningsorientert og samarbeider godt med andre og bidrar gjennom ledelse til et entusiastisk og dyktig team.

Du vil hovedsakelig ha ansvar for leveranser til eksterne finansieringskilder, fakultetets prosjektledere, og til fakultetets økonomileder knyttet til økonomi- og virksomhetsrapportering, budsjett og prognoser, samt analyser og beslutningsgrunnlag. Du vil også være en viktig diskusjonspartner for økonomileder og forventes å opparbeide en helhetlig kunnskap og forståelse for instituttenes økonomi og utvikling med hovedvekt på prosjektsiden.

Avdelingsleder inngår i økonomiseksjonens ledergruppe og rapporterer til økonomileder. Avdelingslederen vil ha lederansvar for prosjektøkonomigruppen som består av ca. 13 medarbeidere. Utviklingen av et helhetlig økonomiarbeid, som gir gode beslutningsgrunnlag for brukere på ulike aktivitetsområder og nivå i organisasjonen, er sentralt i stillingen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Personalledelse; evnen til å spille andre gode og bidra til god samhandling
 • Ansvarlig for avdelingens leveranser og bidra til helhetlig god kvalitet
 • Økonomisk rapportering, budsjett, prognoser og grunnlag for interne-/eksterne revisjoner
 • Kompetanseutvikling; fasilitere og delta i løpende utvikling av fag, arbeidsformer og prosesser
 • Økonomiske analyser og beslutningsgrunnlag

Kvalifikasjonskrav/kompetanse:

 • Lederegenskaper og fortrinnsvis ledererfaring
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God helhetsforståelse og evne til vesentlighetsvurdering
 • Proaktiv, løsnings- og resultatorientert
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Minimum 5 års arbeidserfaring innen økonomistyring, budsjett, prognoser og regnskap
 • God regnskaps- og økonomiforståelse
 • Erfaren bruker av Excel og økonomisystemer
 • Behersker norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Lønn som avdelingsleder (SKO 1407) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr: 640 200 - 741 300 pr. år avhengig av erfaring og kompetanse.
 • Rett kandidat vil få en viktig rolle i en IA-bedrift med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø. Du vil få fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse og gode velferdsordninger.
 • Du vil kunne påvirke din egen arbeidshverdag og utvikling i stor grad

Søknaden skal inneholde:

 • En kortfattet søknad hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester

Søknad med vedlegg skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Søk stillingen».

I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktperson i Businesspeople Rekruttering:

 • DNV sertifisert rådgiver: Beate Eikesæth, mob: 913 95 985

Søk stillingen