Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ prosjektleder EU (seniorrådgiver) - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 12.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus).


Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet.


Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo, er internasjonalt ledende med flere sterke forskningsområder og stor faglig bredde. Fakultetet ønsker å ivareta og utvikle bredden innenfor medisinsk og helsefaglig forskning, og levere forskningsresultater i verdensklasse i tett samarbeid med fagmiljøene, nasjonale og internasjonale akademiske institusjoner, samt med universitetssykehusene tilknyttet UiO.

Det medisinske fakultet har store ambisjoner om å øke sin portefølje av eksterne prosjekter, og Institutt for klinisk medisin har nå fått tilslag på to store tematiske prosjekter i Horisont 2020.

Institutt for klinisk medisin lyser med dette ut en stilling med ansvar for administrativ prosjektledelse av prosjekter finansiert av EU (Horisont 2020/Horisont Europa). Vedkommende vil arbeide tett med prosjektenes faglige prosjektledere (PIs) og deres administrative koordinatorer, prosjektpartnere, EU-kommisjonen, fakultetets forskningsrådgivere i Enhet for eksternfinansiering (EEF) og med instituttets prosjektøkonomer.

Den administrative prosjektlederen vil være ansvarlig for den administrative og økonomiske styringen av prosjektene og tilhørende relasjoner til EU-kommisjonen. Vedkommende

Arbeidsoppgaver

 • Lede den administrative gjennomføringen av prosjektene, i samarbeid med prosjektenes administrative koordinatorer og instituttets øvrige økonomi- og personalmedarbeidere
  • holde deadline og tilrettelegge for rapportering økonomisk
  • koordinere gjennomgang og kvalitetssikring av prosjektleveranser
 • Sørge for at alle avtaleforpliktelser overholdes
  • bistå med eventuelle justeringer av avtaler og forpliktelser
 • Rådgi prosjektpartnere om økonomiske og administrative regler for H2020-prosjekter
 • Støtte prosjektleder med andre koordineringsoppgaver etter behov
 • Være kontaktpunkt for prosjektoppfølgingen
  • etablere og vedlikeholde retningslinjer for administrasjonen av prosjektene
  • holde god kommunikasjon med prosjektmedlemmer
 • Være sekretær for prosjektenes beslutningsorganer
  • planlegge prosjektmøter
  • utarbeide agendaer og dokumentasjon
  • skrive referater
 • Bidra til prosjektenes kommunikasjon
 • Bidra til å øke EU-kompetansen til andre prosjekter og ansatte

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende mastergrad innenfor administrasjon, organisasjon, økonomi, eller andre relevante fagområder. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Erfaring med koordinering/administrering av forskningsprosjekter finansiert av EU
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode formuleringsevner skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter, inkludert ferdigheter i Excel

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode kunnskaper om budsjettering og rapportering
 • Relevant erfaring fra universitets- og/eller sykehussektoren

Personlige egenskaper

For å trives i stillingen, bør du være:

 • Strukturert og organisert, og ha høy grad av nøyaktighet og oppmerksomhet for detaljer
 • Komfortabel med høyt arbeidspress, i et internasjonalt miljø
 • Ansvarlig og selvstendig
 • Serviceorientert og fleksibel

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et dynamisk miljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som seniorrådgiver SKO 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 605 500 og kr 704 900, avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • Gode velferdstilbud, slik som trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Referanseliste med 3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Ingrid Sogner, seksjonsleder Forskningsadministrasjonen, mob: 906 63 386, e-post: [email protected]
 • Hans-Jørgen Lund, seksjonsleder økonomi, mob: 926 25 140, epost: [email protected]

For spørsmål om elektronisk søknad i Jobbnorge, seniorrådgiver HR Heidi Falch Ecklund, tlf. 907 30 348

Søk på stillingen