SPENNENDE JOBBMULIGHET VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI VED NTNU!

Leder for nyhetsredaksjon - 2-årig prosjektstilling

Søknadsfrist: 05.09.2021

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for offisiell, intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Våre oppgaver spenner fra forskningsformidling og markedsføring til lederstøtte, nettsideutvikling og alumnivirksomhet. Vi jobber både praktisk og strategisk. Du finner oss i Trondheim (Gløshaugen og Dragvoll), Gjøvik og Ålesund.

Kommunikasjonsavdelingen er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

Vi søker etter Leder for nyhetsredaksjon, 2-årig prosjektstilling

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunktinnen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

NTNU har ledig en 2-årig prosjektstilling i 100% stilling, med mulighet for forlengelse, som leder for nyhetsredaksjonen ved Kommunikasjonsavdelingen. Ønsket tiltredelse er desember 2021.

Har du nyhetsteft, strategisk blikk og er kvalitetsbevisst? Er du en relasjonsskaper og motivator – og en iderik historieforteller? Vi ser etter en redaksjonsleder som kan lede og videreutvikle vårt nyhetsteam i den digitale mediehverdagen. Har du evne til å skape nettverk, rettlede og inspirere og et ønske om å også selv delta aktivt i den løpende nyhetsformidlingen og i produksjonen – da vil vi ha deg med på laget.

Du får en sentral rolle i kommunikasjonsarbeidet ved NTNU og en spennende mulighet til å lede, utvikle, og aktivt produsere innhold i mange digitale kanaler, både internt og eksternt, rettet mot ulike målgrupper.

Om KommunikasjonsavdelingenI Kommunikasjonsavdelingen jobber det dyktige folk som brenner for kommunikasjonsfaget og for NTNU. Vi sitter i åpent landskap, hvor det er høyt under taket og stort engasjement. Vi har nylig omorganisert oss i autonome lag for å kunne jobbe mer smidig og tettere på kjernevirksomheten.

Stillingen rapporterer til gruppeleder og inngår i nyhetsredaksjonens vaktordning. Ledere for nyhetsredaksjonen vil jobbe tett sammen med andre nøkkelroller som eksempelvis redaktør for Gemini og SoMe-ansvarlig.

Arbeidsted: Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og redaksjonelt ansvar for NTNUs løpende nyhetsproduksjon
 • Faglig og redaksjonell ledelse av redaksjonen
 • Produsere innhold til mange kanaler
 • Ivareta et strategisk helhetsperspektiv på kommunikasjon fra og i NTNU
 • Redaksjonell utvikling
 • Overvåkning, statistikk og analyse

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. For seniorrådgiver kreves mastergrad. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra journalistikk
 • Erfaring med innholdsproduksjon til ulike digitale kanaler
 • Kunnskap om hvordan sette dagsorden og hvordan media jobber
 • Gode analytiske ferdigheter og erfaring med bruk av statistikk og verktøy for å måle effekt
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra redaksjonell ledelse og sikker vurderingsevne
 • Resultatorientert og analytisk
 • Jobber systematisk, strukturert og planmessig
 • At du er i front på den digitale medieutviklingen
 • Kunnskap om universitetssektoren er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å samarbeide på tvers i redaksjonen og i hele organisasjonen
 • Flink til å motivere andre
 • Engasjert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne
 • Selvstendig, men samtidig en lagspiller som spiller andre gode

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et stort faglig kommunikasjonsnettverk på tvers av enhetene i organisasjonen
 • Spennende oppgaver og muligheter for faglig utvikling
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og gode låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn og vilkår

Som leder av nyhetsredaksjonen vil du plasseres i stillingen som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) og du vil normalt lønnes fra brutto kr 543 500 til kr 702 100 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 • Gruppeleder Christel Vindenes, mobil: 97518250, e-post: christel.vindenes@ntnu.no, eller
 • Jakobe Juul, mobil: 911 40 812, e-post: jakobe.juul@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer:

NTNU nr. 52/21

Søknadsfrist: 05.09.2021

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS