Stilling:

Prosjektleder i Teknologirådet

Søknadsfrist 06.01.2019

Norges forskningsråd

Teknologirådet ble opprettet i 1999 etter initiativ fra Stortinget. Rådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og øvrige myndigheter om ny teknologi, og bestemmer selv fritt hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Virksomheten finansieres over Nærings- og fiskeridepartementets post i statsbudsjettet, mens Norges forskningsråd har det forvaltningsmessige og administrative tilsynsansvaret. For mer info se teknologiradet.no.

Teknologirådet søker to nysgjerrige og kunnskapsrike kollegaer til å analysere muligheter og konsekvenser av ny teknologi for det norske samfunnet.

Teknologirådet gir uavhengige råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi som vil bli viktig for Norge. Vi jobber for tiden blant annet med kunstig intelligens, fremtidens helsevesen, selvkjørende biler, klima og livslang læring.

Begge stillingene er faste, og du vil jobbe som prosjektleder.

Hovedarbeidsoppgaver

 • lede prosjekter og ekspertgrupper som vurderer og gir anbefalinger om muligheter og konsekvenser av ny teknologi for det norske samfunnet
 • gjøre analyser og skrive rapporter
 • være oppdatert på relevante fagfelt og trender, bidra til utviklingen av nye prosjekter
 • gjennomføre involveringsprosesser som gir innspill fra folk flest og berørte parter
 • legge fram anbefalingene våre for Stortinget, øvrige myndigheter og andre interesserte
 • delta i internasjonale prosjekter og nettverk

Vi søker deg som

 • har mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor teknologi, samfunnsfag eller kombinasjon av disse
 • har inngående kunnskap om politiske prosesser og samfunnsendringer
 • kan vise til dokumentert erfaring fra analyse og rapportskriving
 • er god til å formidle muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • en fleksibel arbeidshverdag og mulighet til å opparbeide deg ekspertise på stadig nye temaer og fagfelt
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og smarte kollegaer
 • lønn etter avtale, innplassering som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Teknologirådet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidssted er Teknologirådets lokaler i Kongens gate 14 i Oslo.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du direktør Tore Tennøe mobil 91 71 62 06 eller senior prosjektleder Hilde Lovett mobil 95 28 98 33 eller går inn på vår nettside www.teknologiradet.no.

Søk på stillingen