LEDIG STILLING VED SINTEF

Daglig leder - SINTEF Helgeland

Søknadsfrist: 30.08.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.


Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i over 70 år. FNs bærekraftsmål er også en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer dette årlig i vår egen bærekraftrapport.


SINTEF Helgeland AS er regionens eget tekniske industrielle forskningsinstitutt. Med tilgang til SINTEF-konsernets kompetanse og i samarbeid med regionens eksisterende FOU miljø, tilbyr SINTEF Helgeland oppdragsforskning og forskningsbasert rådgivning til regionens industri og næringsliv. Fokusområdene til SINTEF Helgeland er særlig knyttet til områdene sirkulær økonomi, bærekraft og fremtidens produksjon. Tjenestene kjennetegnes av høy kvalitet og industriell relevans. Les mer på: www.sintef.no/sintef-helgeland.no

Vil du bidra til bærekraftige løsninger i tett samspill med industri og andre næringsaktører?

Lokal tilstedeværelse er viktig for våre kunder, og gjennom SINTEF Helgeland bidrar vi til gode verdiskapende og bærekraftige løsninger for våre samarbeidspartnere. SINTEF Helgeland har en bred kompetanse, og satser særlig på områdene sirkulær økonomi, miljø, bærekraft i tillegg til framtidens produksjon og produkter samt digitale løsninger som understøtter dette.

Til å lede og videre utvikle SINTEF Helgeland AS søker vi en tydelig, inkluderende og inspirerende daglig leder, som trives i skjæringspunktet mellom ledelse, administrasjon, forskning og markedskontakt mot industri, ulike næringsaktører og myndigheter. I nært samarbeid med styret og engasjerte kollegaer skal du videreutvikle SINTEF Helgeland som en regionalt forankret forskningsorganisasjon på den nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Du trives med relasjonsbygging, strategisk arbeid og alliansebygging og fremstår som teamorientert både i regional kontekst, som del av SINTEF-konsernet, og med sentrale næringslivsaktører.

SINTEF Helgeland har ambisjoner om videre utvikling og vekst. Vi jobber tett med industri og andre næringsaktører som ønsker å øke ressurseffektivitet og begrense sin klima- og miljøbelastning gjennom innovative teknologier. Vi blir i økende grad forespurt som rådgiver innen sirkulærøkonomi, livsløps- og bærekraftanalyser i tillegg til at vi gjennom oppdragsforskning bidrar til konkurransefortrinn for etablerte kunder og start-ups.

Daglig leder rapporterer til styreleder. Arbeidssted er på Campus Helgeland i Mo i Rana.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • daglig ledelse og drift av selskapet
 • lede arbeidet med å utvikle og realisere mål og strategier
 • utvikle og følge opp økonomiske og faglige mål for selskapet
 • bidra til å styrke selskapets posisjon og innsats, gjennom strategisk arbeid av betydning for hele SINTEF
 • aktiv bidra i markedsarbeid og forskningsprosjekt, samt sikre selskapets synlighet i relevante nettverk, forum og internt i SINTEF
 • lede arbeidet mot kunder og samarbeidspartnere innenfor selskapets fagområder
 • følge opp og motivere medarbeidere gjennom tydelig, inspirerende og inkluderende ledelse
 • legge til rette for og utvikle gode forskere
 • personalansvar, budsjett- og resultatansvar.

For oss er det viktig at du:

Er en samlende, initiativrik og framtidsrettet leder med relevant utdanning på minimum masternivå innenfor et eller flere av selskapets fagområder. Du har solid ledererfaring og god forståelse for ledelse av en forskningsorganisasjon. Du har god økonomiforståelse, er forretningsorientert og har god markedsinnsikt og forståelse for våre samarbeidspartneres utfordringer og potensial. Som leder inspireres du av store samfunnsmessige utfordringer, og sammen med organisasjonen evner du tidlig å se trender og behov for forskning og utvikling. Stillingen innebærer utstrakt utadrettet aktivitet og dialog med næringsliv og myndigheter, så du må trives med relasjonsbygging og ha gode samarbeidsevner.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • god ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret som en av de mest attraktive arbeidsgivere i Norge
 • unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø
 • helt spesielt gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser.

Velkommen til SINTEF som den du er, og den du ønsker å bli!

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte våre rådgivere i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 eller Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad og CV sendes inn innen 30.08.2021.Vi ser gjerne at du viser din interesse i god tid før fristen utløp.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS