Ledig stilling ved NMBU

Senterleder for Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) - 80% fast stilling

Søknadsfrist: 15.11.2019

NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse søker senterleder

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse og SEARCH er det ledig stilling som senterleder innen bio- og produksjonsdyrmedisin.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Stillingen er organisert under Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse på Sandnes.

Hovedoppgavene for seksjonen er undervisning av veterinærstudenter, forskning innen fagområdene småfe-, svinesykdommer og biomedisin. Informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner.

SEARCH er et biomedisinsk forsknings- og undervisningssenter ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) sin seksjon for småfeforskning og husdyrhelse på Høyland i Sandnes kommune. SEARCH tilbyr tjenester til brukere som driver dyreforsøk både fra NMBU, partnerorganisasjonene Helse Stavanger – Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Universitetet i Stavanger (UiS) i tillegg til eksterne bedrifter. SEARCH skal fungere som en arena der tverrfaglige faggrupper jobber sammen for å skape ny kunnskap som skal komme både human- og dyrehelse til gode.

Spennet i brukergrupper er bred helt fra enkeltstående forskere/helsepersonell/veterinærer, via forskergrupper, universiteter og helseforetak til større nasjonale og internasjonale biomedisinske foretak og avlsselskap. Senterleder rapporterer til seksjonsleder ved Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse og vil delta i ledergruppen ved instituttet i saker som gjelder SEARCH Sandnes.

Arbeidsoppgaver

 • Lede SEARCH og sørge for drift og utvikling av senteret.
 • Ansvar for kontroll med dyrevelferd hos forsøksdyrene og opprettholdelse av SPF status.
 • Personalansvar og ansvar for budsjett- og økonomioppfølging
 • Sekretærfunksjon for driftsstyret i SEARCH.
 • Kontakt med myndigheter og oppfølging av myndighetskrav og virksomhetens krav.
 • Bygge og delta i nettverk knyttet til senterets fagområde.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

 • Veterinær med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra forsøksdyrvirksomhet og hold av SPF-gris
 • Evne til å bygge nettverk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Inngående kjennskap til relevant lovverk om dyrevelferd, hold av svin og bruk av dyr i forsøk
 • Forskningserfaring
 • Erfaring med anestesi på gris og kjennskap til svinesjukdommer
 • Godkjent kurs i forsøksdyrlære (FELASA C) er ønskelig, men for de som ikke har en slik sertifisering må den som ansettes oppnå dette i løpet av de første 6 månedene etter ansettelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God økonomiforståelse
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Evne til selvstendig, strukturert og effektivt arbeid
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å engasjere, motivere og involvere medarbeidere.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1407 Avdelingsleder, l.tr. 74 – 82 NOK 691.400 – 860.300 avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av senterleder.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søk stillingen