Spennende jobbmulighet ved Senter for fremragende for forskning ved NHH!

Administrasjonssjef - Senter for fremragende forskning (SFF)

Søknadsfrist: 05.09.2021

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole (NHH) er en av Europas ledende handelshøyskoler. Vi er internasjonalt anerkjente for vårt forskningsmiljø, og vi utdanner fremtidens økonomer og ledere. NHH er studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Norge. Vi har om lag 3 600 studenter og 450 ansatte.

På NHH arbeider vi sammen for bærekraftig verdiskapning.


Høy kvalitet, solid etisk standard og innsats for felles mål preger all virksomheten vår. Høyskolens kjerneverdier engasjert, åpen og ambisiøs står sentralt for ansatte og studenter.

NHH – for deg som vil noe mer!

Er du en fremragende administrativ leder?

Om SFF og stillingen

FAIR (Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality) er et Senter for fremragende for forskning (SFF), og er landets ledende miljø på ulikhetsforskning. Vi søker en administrasjonssjef som kan ta det overordnede ansvaret for at administrasjonen leverer fremragende på sine målsettinger.

Som administrasjonssjef vil du inngå i lederteamet ved FAIR og rapportere til leder for FAIR, Bertil Tungodden. Vi ser for oss at den rette kandidaten har gode lederegenskaper med vekt på resultatansvar og samarbeidsegenskaper, evner å jobbe selvstendig og ta initiativ, og har erfaring med å jobbe i et hektisk miljø med knappe tidsfrister.

Stillingens hovedoppgaver

 • lede og utvikle det administrative teamet ved FAIR
 • ansvar for økonomi, prosjektstyring, rapportering og analyse av senterets aktiviteter
 • sikre og videreutvikle et godt samarbeid med senterets nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • sikre en god informasjonsflyt mellom senteret og Norges forskningsråd, og mellom senteret og de ulike miljøene/enhetene ved NHH
 • ansvar for senterets kommunikasjonsstrategi, inkludert profilering i sosiale medier
 • ansvar for senterets konferanseaktiviteter og andre arrangementer

Det må på sikt påregnes noe reisevirksomhet og endring i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis tilsvarende masternivå. Relevant realkompetanse kan i unntakstilfeller erstatte utdanningskravet
 • relevant ledererfaring tilpasset stillingens funksjoner
 • relevant erfaring med administrativ styring og oppfølging av prosjekter
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode datakunnskaper for håndtering av digitale administrative verktøy i stillingen

Det er en fordel om du har

 • erfaring med organisering av større arrangementer, både nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring fra å jobbe i et internasjonalt miljø

Personlige egenskaper

 • gode lederegenskaper
 • selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • trives i en travel prestasjonskultur
 • effektiv med god gjennomføringsevne
 • strukturert og nøyaktig
 • serviceinnstilt og fleksibel

NHH tilbyr

 • varierte faglige utfordringer med gode utviklingsmuligheter
 • et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • inkluderende arbeidsliv
 • velferdsgoder som subsidiert trening hos Sammen, bedriftshytte og gratis parkering

Stillingen har kode 1058 - administrasjonssjef og er lønnet etter statens regulativ fra kr 649 900 – 734 000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % som innskudd i Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

NHH legger vekt på mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte, om å søke stillingen uten hensyn til kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Bertil Tungodden, tlf 55 95 92 61/ 41 69 12 23, e-post bertil.tungodden@nhh.no

Søknadsfrist: 5. september 2021

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS