LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Instituttnestleder - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Søknadsfrist: 14.02.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig midlertidig stilling som Instituttnestleder

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig 50 % midlertidig stilling som instituttnestleder for en periode på 1 år.

Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer og nærmeste overordnede er Einar Halvorsen. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.

Du kan lese mer om fakultetet og instituttet her.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Vi søker en instituttnestleder som har relevant høyere faglig utdanning og kompetanse på instituttets fagområder, fortrinnsvis på førstestillingsnivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for kravet om formell førstestillingskompetanse. Ledererfaring vil bli vektlagt.

Som instituttnestleder vil du støtte instituttleder i det faglige og administrative arbeidet med utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling ved enheten.

Ansvar og myndighet i stillingen blir delegert fra instituttleder innenfor dennes ansvars- og myndighetsområde som omfatter:

 • Lede og utvikle instituttet i tråd med universitetets verdier med fokus på forskning, utdanning og formidling
 • Ta aktiv del i fakultetets og instituttets strategiske arbeid, utvikle og forankre strategier og handlingsplaner
 • Ansvar for å videreutvikle en inkluderende og positiv kultur og et godt arbeids- og læringsmiljø for både ansatte og studenter
 • Videreutvikle samarbeid og nettverk
 • Representere arbeidsgiver, og sikre at medbestemmelse og medvirkning blir ivaretatt ved instituttet

USN er i kontinuerlig utvikling og endringer i stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver kan forekomme.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis førstestillingskompetanse innen relevante fagområder.
 • Erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid knyttet til instituttets fagområder.
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Relevant saksbehandlererfaring.
 • Kunnskap om aktuelle lover og regler og statlig avtales- og regelverk knyttet til partssamarbeid og demokratisk beslutningsprosesser.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper.

Det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å motivere, bygge gode relasjoner og være en samlende leder.
 • Evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • Evne til å tenke strategisk, langsiktig og fremtidsrettet og til å se muligheter for endring.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Ansettelse som instituttnestleder (SKO 1475): NOK 643 000 - 817 000 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS