Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Senterleder IOR

Søknadsfrist: 01.08.2019

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet søker etter Senterleder IOR

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonaltmiljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.


Det nasjonale IOR-senteret ble etablert 1. desember 2013 av Olje- og energidepartementet etter en nasjonal konkurranse utlyst av Norges forskningsråd (NFR). Forskningspartnerne i senteret er Universitetet i Stavanger (UiS), NORCE (Norwegian Research Centre), og Institutt for energiteknikk (IFE). Senteret skal utvikle ny kunnskap og kompetanse for miljøvennlig teknologi for å øke utvinningsgraden av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Universitetet i Stavanger søker etter senterleder for Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR-senteret) for ansettelse frem til og med november 2021. Senterleder vil ha det overordnede operative ansvaret for senteret. Det er aktuelt å organisere senterledelsen ved også å ansette en nestleder som arbeider sammen med senterleder for å ivareta det totale ledelsesansvaret for senteret. Stillingsprosent (60-100%) og nestlederinvolvering avklares i rekrutteringsprosessen.

Senterleder vil personalmessig være tilknyttet Institutt for energiressurser og rapportere til instituttleder. Faglig vil senterleder rapportere til dekan ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet hvor IOR senteret som prosjekt er forankret.

Hovedoppgaver

 • daglig ledelse av det nasjonale IOR senteret, inklusivt ansvar for å sørge for god koordinering, ressursutnyttelse og resultatoppnåelse ihht. senterets prosjektplan
 • støtte studenter, ledere og ansatte i deres arbeid i tilknytning til senteret og bidra til godt arbeidsmiljø
 • rapportere til senterstyret, Norges Forskningsråd og til dekan
 • ivareta dialog og samarbeid med industripartnere
 • formidle forskningsresultat fra senteret blant annet gjennom årlig IOR konferanse
 • igangsette og lede prosesser knyttet til videreføring av IOR forskning også etter 2021

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • utdanning på doktorgradsnivå innenfor et relevant område
 • erfaring med å lede NFR/EU forskningsprosjekt
 • erfaring fra samarbeid med industri
 • nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor forbedret oljeutvinning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er initiativrik, selvstendig og fleksibel
 • er resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • har høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som prosjektleder etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.510, kode 1113, kr 640 000 - 741 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen