Ledig stilling ved Forskningsrådet

Seniorrådgiver / spesialrådgiver i Avdeling for klima og miljø

Søknadsfrist: 29.09.2019

Har du lyst til å koordinere Forskningsrådets arbeid med å fremme klimaforskning til nytte for samfunnet? I denne stillingen vil du ha faglig og strategisk ansvar for klimafeltet, koordinere klimateamet og bidra til drift av KLIMAFORSK-programmet. I tillegg vil du få jobbe med ulike oppdrag og ha samarbeid med aktører innenfor klimafeltet nasjonalt og internasjonalt. Du vil rapportere til avdelingsdirektøren for Klima og miljøavdelingen.

Hovedarbeidsoppgaver

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

 • forskningsstrategisk og forskningspolitisk arbeid
 • ansvar for budsjettformål og rapportering
 • faglig ledelse og koordinering av klimateamet
 • internasjonalt samarbeid

Vi søker deg som har

 • relevant høyere utdanning (minimum på masternivå)
 • kompetanse innenfor minst ett av de tre fagområdene som programplanen til KLIMAFORSK omfatter; kunnskaper om klimaendringer, effekter av klimaendringer og omstilling/tilpasning til klimaendringer
 • relevant arbeidserfaring innenfor forskning/forskningsadministrasjon og/eller forvaltning
 • meget god kjennskap til klima- og miljørelaterte problemstillinger og aktører, og det å kunne se dette i en større sammenheng
 • relevant nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • et åpent og inkluderende samarbeid med fagrådgiverne
 • gode muligheter for egen faglig utvikling
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Avdeling for klima og miljø består av 15 medarbeidere som har ansvar for å styrke og samordne Forskingsrådets innsats innenfor klima- og miljørelevant forsking.

Avdelingen har et utstrakt samarbeid med myndigheter og forskingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Strategiske, rådgivende og finansierende oppgaver knyttet til feltet er forankret i avdelingen.

Avdelingen har ansvaret for programmet for klima (KLIMAFORSK), Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling (MILJØFORSK), BIODIVERSA, Belmont forum, JPI Climate, JPI Water, JPI Urban, JPI Culture og relevante program i Horisont 2020/Horisont Europa.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du avdelingsdirektør Rune Vistad på mobil 481 72 818 eller spesialrådgiver Brita Slettemark på mobil 979 81 428. Mer informasjon om Forskningsrådet finner du på vår nettside www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Brita Slettemark (Spesialrådgiver), 97981428
 • Rune Vistad (Avdelingsdirektør), +47 481 72 818