Romsdalsmuseet har en ledig spennende stilling!

Leder - Fred Kavli kunnskapssenter

Søknadsfrist: 15.02.2021

Romsdalsmuseet

Romsdalsmuseet er et konsolidert regionmuseum med ni museumsavdelinger i Romsdal fra lengst øst til lengst vest på Romsdalskysten. Hovedkontoret er i Molde.Samlingene er fra 1600-tallet fram til vår tid. Museet ble grunnlagt i 1912. Det er organisert som en stiftelse med 19 fast ansatte og en omsetting på 30 mill. kroner. Museet mottar årlige driftstilskudd fra Staten, Møre og Romsdal fylkeskommune og de fleste Romsdalskommunene. Det nye utstillings- og magasinbygget Krona, ble åpnet i 2016.


Amerikansk-baserte The Kavli Foundation eier gjennom sitt norske selskap Fred Kavli kunnskapssenter, lokalisert til Kavli Moen Gård i Eresfjord i Romsdalen hvor grunnleggeren Fred Kavli er født. Romsdalsmuseet overtok fra 1. januar 2021 driftsansvaret for senteret. Fred Kavli kunnskapssenter er et sted for programmer som skal stimulere og pleie nysgjerrighet, innovasjon og ideer for vitenskap til fordel for menneskeheten, fremme offentlig forståelse av vitenskapelig forskning og støtte forskere og deres arbeid. Den kulturhistoriske bakgrunnen for innovasjon og entreprenørskap fra dette området i Norge fra opplysningstiden og frem til i dag, skal tjene som en inspirasjon for fremtidige forskere, studenter og besøkende. Stillingen er formelt underlagt Romsdalsmuseet som avdelingsleder og rapporterer til direktør. Det medfølger en del reisevirksomhet. Fleksibelt kontorsted.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ansvar for drift og videreutvikling av senteret i tråd med visjon, oppdrag og sentrale mål.
 • Strategisk utvikling av senterets eksisterende nettverk av institusjonelle relasjoner og næringslivskontakter med sikte på å engasjere flere samarbeidspartnere i senteret.
 • Arbeide mot en potensiell ekstern rådgivningsgruppe for senteret.
 • Lede og videreutvikle kontakt med relevante lokale, regionale og nasjonale offentlige instanser i Norge.
 • Holde seg godt oppdatert om trender og skift i nasjonal og internasjonal vitenskap og forskningspolitikk, inkludert deltakelse og mulig bidrag i relevante fora.
 • Initiere og utvikle nye prosjekter og programmer.
 • Bygge og vedlikeholde relasjoner med viktige partnere i relevante sektorer innen forskning og vitenskap, innovasjon og entreprenørskap.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning.
 • Erfaring fra prosjektledelse.
 • Kjennskap til Norges offentlige system for forskning, høyere utdanning og innovasjon.
 • Kjennskap til lignende kunnskapsdrevne områder i ikke-statlig sektor og næringsliv.
 • Interesse for formidling av kunnskap, forskning og vitenskap.
 • Erfaring med budsjettering, programdesign og strategisk planlegging.
 • Erfaring med nettverksbygging og partnerskapsutvikling.
 • Fortrolig med bruk av sosiale medier og digitale verktøy.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Proaktiv, energisk og selvdrevet
 • Målrettet og systematisk
 • Ambisiøs og positiv
 • Kommunikativ lagspiller

Vi tilbyr

Vi tilbyr en unik og fleksibel stilling i et veldrevet museum som nå går nye veier i samfunnsoppdraget. Stor grad av frihet og påvirkningsmuligheter for utvikling av Fred Kavli kunnskapssenter. Mulighet for nært samarbeid med The Kavli Foundation og deres nettverk og ressurser. Dine kommende kolleger er faglig meget sterke, motiverte og profesjonelle. Lønn etter avtale.

For mer informasjon kontakt rådgivere i Personalhuset Linda Skytterholm, tlf: 96625527, Ivar Morten Normark, tlf: 97501433 eller direktør i Romsdalsmuseet Hans Olav Solli tlf: 94826305, mail:[email protected]

For å søke stillingen se www.personalhuset.no.

Ledige stillinger - Møre og Romsdal

Søknadsfrist: 15.02.2021.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Ivar Morten Normark (Regionansvarlig Search & Selection), 975 01 433
 • Linda Skytterholm (Avdelingsleder), 966 25 527
Powered by Labrador CMS