SPENNENDE JOBBMULIGHET VED NTNU i Ålesund!

Viserektor – NTNU i Ålesund

Søknadsfrist: 27.10.2022

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden. Som Norges største universitet med til sammen 42 000 studenter og 9 000 ansatte fra mer enn 90 land, jobber vi for å finne løsninger på framtidas utfordringer. Med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde skal vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og skape forståelse for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø.

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

NTNU søker viserektor til NTNU i Ålesund. Viserektoren skal synliggjøre og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt nærings- og arbeidsliv. Viserektor skal bidra til at vi oppfyller vårt samfunnsansvar innenfor forskning, utdanning, innovasjon og formidling. Stillingen rapporterer til rektor og er en del av rektors utvidede lederteam.

NTNU i Ålesund har ca. 3000 studenter og 340 ansatte. Vi har en stor studieportefølje med utstrakt faglig aktivitet på tvers av studiebyene. Arbeidssted er i Ålesund.

Nærmere opplysninger finnes her.

Arbeidsoppgaver

 • Synliggjøre og posisjonere NTNU i regionen; spesielt overfor regionalt arbeidsliv
 • Delta i NTNUs strategiske arbeid og være strategisk pådriver lokalt i henhold til NTNUs strategiske plan og lokale utviklingsplaner
 • På vegne av rektor være et felles kontaktpunkt for regionens aktører og bidra til samhandling med de rette fagmiljøene ved NTNU
 • Initiere og sikre medvirkningsbaserte prosesser i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, herunder lede lokalt samarbeidsorgan.
 • Koordinerende ansvar for sikkerhet, stedlig beredskap og arbeidsmiljø
 • Bidra til økt tverrfaglig samarbeid innenfor alle NTNUs fagområder gjennom å stimulere til og være en pådriver i samarbeid med fakultetene og instituttene
 • Administrativt ansvar for medarbeidere i henhold til organisasjonskartet

Kvalifikasjonskrav

 • Vitenskapelig kompetanse (førstekompetanse) innenfor ett av NTNUs fagområder
 • God regional forståelse og særskilt kompetanse på det regionale perspektivet ut fra et faglig ståsted
 • Omfattende ledererfaring og god organisasjonsforståelse
 • Erfaring med strategiske utviklingsprosesser
 • Kunnskap om og erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Evner å være synlig i den offentlige debatten
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner er ønskelig
 • Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings– og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og nettverk
 • Relasjonsbyggende og samlende
 • Gode strategiske evner
 • Beslutningsdyktig og tydelig

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Viserektoren ansettes i gjenværende periode av åremålsstilling med varighet tom. 31.07.2025. Ønsket tiltredelse snarest etter 01.01.2023. Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stilling som dekan (kode 1474).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke for NTNU. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Ta evt. kontakt med våre samarbeidspartnere i Jefferson Wells ved regionsjef Anne Dordi Alseth tlf. +47 924 48 268 / [email protected] Henvendelser til Jefferson Wells kan gjøres fortrolig, om ønskelig også overfor NTNU.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknaden merkes med referansenummer: NTNU-nr. 92/22

Søknadsfrist: 27.10.2022

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS