LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Programleder for grunnskolelærerutdanning

Søknadsfrist: 20.02.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig fast stilling som Programleder for grunnskolelærerutdanning

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, grunnskolelærerutdanningen (GLU), er det fra mai 2024 ledig 100 % fast stilling som programleder studiested Porsgrunn for GLU 1-7 og GLU 5-10.

Stillingen er knyttet til grunnskolelærerutdanningen, og nærmeste overordnede er visedekan for grunnskolelærerutdanningen og praktisk pedagogisk utdanning. Ved USN er det grunnskolelærerutdanning 1-7 og grunnskolelærerutdanning 5-10 ved fire studiesteder, Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Hovedarbeidssted for denne programlederstillingen er studiested Porsgrunn, men det må påregnes møtevirksomhet og aktiv deltakelse ved alle fire studiesteder. Det er tett samarbeid mellom studiestedene.

Programleder har ansvar for helhet og sammenheng i studieprogrammet. Programleder har ansvar for å skape et godt læringsmiljø for studentene i samarbeid med campusteamet, fagmiljøene som inngår i utdanningen og med praksisfeltet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Være grunnskolelærerutdanningens leder ved studiested Porsgrunn.
 • Fremme et godt læringsmiljø for studentene i studieprogrammet.
 • Påse at fagene som inngår i studieprogrammet og praksisstudiet, samlet sett bidrar til at studentene oppnår læringsutbytte i grunnskolelærerutdanningen.
 • Utvikle studieprogrammet i tråd med USNs strategier og kvalitetssystem.
 • Samarbeide tett med USNs lærerutdanningsskoler og praksisskoler.
 • Styrke rekrutteringen i grunnskolelærerutdanningen i dialog med regionen og kommunikasjonsavdelingen.
 • Lede og forberede saker til studieprogrammets programutvalg og til andre faste møter.
 • Ha ansvar for at medarbeidere fra praksisfeltet får relevant informasjon og opplæring og for praksisfeltets integrering i studieprogrammet.

 Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere faglig utdanning, gjerne førstestillingskompetanse. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskvalifikasjoner.
 • Kandidaten må beherske norsk som arbeidsspråk, men også ha solide muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk.
 • Kandidaten må ha god kjennskap til lærerutdanningen og til norsk skole.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Prosjekt og/eller ledererfaring.
 • Motivasjon og interesse for stillingen.
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide i team og selvstendig.
 • Evne til prioritering i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen.

Lønn og vilkår

Stilling som studieleder (SK 1473) 692 400 – 745 000 NOK pr. år i 100% stilling.

Lønnsplassering etter kompetanse og kvalifikasjoner. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Visedekan Carl-Magnus Nystad, e-post/tlf: nystad@usn.no / 915 84 612

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Jeanette G. Wilhelmsen, e-post: jwilh@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS