Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senterleder -  ARENA Senter for europaforskning

Søknadsfrist: 15.03.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

ARENA Senter for europaforskning er et tverrfaglig forskningssenter ved Universitetet i Oslo. Senteret er et nasjonalt tyngdepunkt for forskning på politisk integrasjon i Europa og et av de ledende sentrene på dette området internasjonalt

Om stillingen

Ved ARENA Senter for europaforskning er det ledig stilling som senterleder (SKO 1475) for fire år fra 01.10.2024, med mulighet for forlengelse i én periode. Dette er en kombinert leder- og forskerstilling, som innebærer at man jobber halv tid med forskning.

Vi søker en senterleder med gode faglige og relasjonelle lederegenskaper, relevant forskningskompetanse, samt erfaring med innhenting av eksterne forskningsmidler, som kan videreutvikle senterets posisjon nasjonalt og internasjonalt i tett samarbeid med de faglige og administrative ansatte på ARENA. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

ARENA Senter for europaforskning er et tverrfaglig forskningssenter ved Universitetet i Oslo. Senteret er et nasjonalt tyngdepunkt i Norge for forskning på politisk integrasjon i Europa og et av de ledende sentrene på dette området internasjonalt. ARENA koordinerer og deltar i flere internasjonale forskernettverk og prosjekter finansiert av Norges forskningsråd og EUs Horisont Europa-program, og er i all hovedsak eksternt finansiert.

Senteret er en grunnenhet under Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, og har et eget styre, ledet av senterleder. ARENA har i dag en vitenskapelig stab på 27 personer, herunder stipendiater og post-doktorer, samt 5 administrativt ansatte. Staben er internasjonal, og engelsk benyttes som arbeidsspråk. ARENA er tverrfaglig, men med en klar hovedvekt av statsvitenskapelige faginnslag.

Arbeidsoppgaver

Senterleder er ARENA Senter for europaforsknings øverste faglige leder og har overordnet ansvar for hele virksomheten. Senterleder leder styret i ARENA, og trekker i samråd med senterets styre opp langsiktige mål, visjoner og strategiske prioriteringer, og har et overordnet ansvar for ivaretakelse av senterets faglige mandat. Senterleder har det overordnede ansvaret for innhenting av eksterne forskningsmidler. Senterleder skal profilere senteret, og utvikle kontakt og samarbeid med relevante aktører internt ved fakultetet og Universitetet i Oslo, og eksternt.

Senterleder inngår i dekanens ledergruppe. Dette innebærer at senterleder også vil få muligheter til å påvirke fakultetets fremtidige strategi og satsningsområder.

Vi tilbyr

 • Årslønn som senterleder (SKO 1475) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 942 700 - kr 1 149 700. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • Et hyggelig, faglig stimulerende og internasjonalt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å videreutvikle et faglig sterkt forskningsmiljø
 • Solid administrativ støtte med lang erfaring med ekstern finansiering
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Kvalifikasjonskrav 

Det legges til grunn at senterleder skal kunne ta del i ARENAs forskningsvirksomhet.

 • Forskerkompetanse tilsvarende minimum førsteamanuensis eller seniorforsker
 • Sterke forskningsmeritter innen relevante forskningsområder, især europaforskning
 • Fagbakgrunn fra samfunnsvitenskap, humaniora eller jus, som kan bidra til å videreutvikle ARENAs forskningsprofil
 • Erfaring med søknadsarbeid og styring av prosjekter
 • Relevant ledererfaring
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Administrasjonsspråket ved universitetet er norsk, og norsk eller et annet skandinavisk språk må derfor beherskes.

Personlige egenskaper

 • Gode faglige og relasjonelle lederegenskaper med vekt på kommunikasjon og samarbeid
 • Evne til strategisk tenkning og å profilere senteret utad
 • God relasjonsbygger på tvers av fagorienteringer og personalgrupper
 • Kreativ og initiativrik
 • Evne til å tilrettelegge for faglig utvikling for den enkelte og for fagmiljøet som helhet
 • Resultatorientert
 • Bredt faglig nettverk.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Dokumentasjon knyttet til øvrige kvalifikasjoner, herunder ledererfaring.

Det vil benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Dekan Anne Julie Semb, tlf.: 95052318, e-post: a.j.semb@stv.uio.no 
 • Fung. fakultetsdirektør Kari Marie Pound Davies, tlf.: 91741835, epost: k.m.p.davies@sv.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS