Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Pedagogisk leder - Universitetets barnehage

Søknadsfrist: 07.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7. 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Ved Universitetets barnehage blir det ledig en fast stilling som pedagogisk leder ved en storebarnsavdeling, barn 3-6 år, evt. også et vikariat som pedagogisk leder ved en småbarnsavdeling. Ønsket tiltredelse 05.08.24.

Universitetets barnehage er en personalbarnehage med 63 barn. Her er det 3 småbarnsavdelinger med 9 barn og 3 voksne, og 2 avdelinger med 18 barn, alder 3-6 år og 3 voksne.

Pedagogtettheten er høy. På de store avdelingene og på 1 av småbarnsavdelingene er det 2 pedagoger pr. team med 3 ansatte.

Vi er en barnehage som legger stor vekt på livsmestring og barnas sosiale utvikling. Personalet jobber aktivt med relasjonskompetanse og med stort fokus på barnas lek. Vi har et positivt, engasjert og stabilt personale, der vi jobber tett sammen og vektlegger et godt samarbeidsklima.

Som følge av endringer i barnehageloven pågår det f.t. et arbeid med vurdering av framtidig eierform for barnehagen.

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning og oppfølging av medarbeidere
 • Utarbeide og gjennomføre planer i tråd med gjeldende føringer
 • Utvikle og ivareta et godt foreldresamarbeid
 • Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Være deltakende og aktiv voksen sammen med barna
 • Tilrettelegge for samarbeid i barnehagen og med eksterne instanser til beste for barnet.

Kvalifikasjonskrav 

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Erfaring fra arbeid i barnehage, hhv. fra storebarnsavdeling, alder 3-6 år for den faste stillingen, og fra småbarnsavdeling for vikariatet, er ønskelig
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne, minimum norskprøve B2
 • Plettfri vandel og politiattest som dokumenterer dette må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Gode mellommenneskelige egenskaper
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel, og evner å se barnehagen som en helhet
 • Kreativ, nysgjerrig og engasjert
 • Lærevillig, åpen for ny kunnskap og positiv til videre utvikling
 • God selvinnsikt og god evne til å reflektere over egen og andres praksis
 • Vi ser gjerne at du liker friluftsliv, sang og musikk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø i en barnehage i utvikling, med fokus på kvalitet og relasjonskompetanse.
 • Lek, glede og humor i et motiverende læringsmiljø
 • Lønn som førskolelærer, SKO 0947 fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn på kr. 548.600-692.400 (ltr. 56-70 i det statlige regulativ) avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Velferdsordninger og god pensjonsordning.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

Søknad (med ev. vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Kontaktinformasjon

 • Styrer Tove Marie Lund Valderhaug, tlf. 22856225
 • Styrerassistent Blanca Fuentes Orellana, tlf. 22856154

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS