LEDIG STILLING VED Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Administrasjonssjef

Søknadsfrist: 02.04.2024

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold.

Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 70 årsverk. Vi holder til i attraktive lokaler i Oslo sentrum.

Vi søker en dyktig og inspirerende administrasjonssjef for snarlig tiltredelse.

Om stillingen

Vi søker en dyktig og inspirerende administrasjonssjef for snarlig tiltredelse. Administrasjonssjefen har det overordnete ansvar for daglig administrativ drift, IT, økonomi, HR, arkiv, bibliotek og forskningsadministrativ støtte, samt personalansvar for de 14 ansatte (inkl. 1 lærling) i avdelingen. Administrasjonssjefen samarbeider tett med direktøren og NUPIs øvrige ledelse i den strategiske utviklingen av NUPI.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle NUPIs administrasjon og bidra til å styrke NUPI som forskningsinstitutt.
 • Ha ansvar for personalforvaltning, herunder karriereutvikling og lønns- og personalpolitikk
 • Videreutvikle og kvalitetssikre administrative systemer og støttefunksjoner, herunder sikkerhetsrutiner
 • Ha ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring, budsjett og regnskap samt strategi- og planarbeid
 • Tilrettelegge for, følge opp og dokumentere møter i NUPIs styrende organer.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, gjerne innen administrasjon og ledelse (lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet)
 • Relevant ledererfaring fra forskningsorganisasjoner i statlig sektor
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • God innsikt i regel- og avtaleverk og erfaring innen administrasjon, økonomi og HR-feltet, fortrinnsvis fra statlig sektor

Ønskelig kvalifikasjoner

 • Gode lederegenskaper
 • Interesse for forskning, utvikling og innovasjon.
 • Erfaring med forskerstøtte i utvikling og gjennomføring av forskingsprosjekter
 • Gode samarbeidsevner, rolle- og organisasjonsforståelse, beslutningsdyktighet og evne til å lede og motivere selvstendige og kvalifiserte medarbeidere.
 • Evne til å håndtere og finne gode løsninger på løpende saker.
 • Evne til strategisk planlegging i kombinasjon med stor gjennomføringsevne.
 • Erfaring fra og interesse for forskning og utvikling i prosjektbaserte organisasjoner.
 • Erfaring fra instituttsektoren
 • Gode kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende lederoppgaver i et spennende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1058 (administrasjonssjef) og lønnes etter Statens lønnsregulativ (ltr. 77-82), kr. 796 600 – 919 200 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes det 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Direktør Kari Osland, tlf. 22 99 40 00 eller e-post ko@nupi.no

Søknad med CV sendes elektronisk innen 2. april 2024. Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «Søk stillingen» på denne siden.

Generelt

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS