LEDIG STILLING VED SINTEF

EnergiTrainee

Søknadsfrist: 15.10.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vi søker etter nyutdannede til traineestillinger innen nettvirksomhet

Energitrainee-ordningen er et samarbeid mellom ulike bedrifter innenfor nettbransjen, hvor du som trainee får opphold i tre bedrifter gjennom en toårsperiode. Hvert av oppholdene har en varighet på 8 måneder. Et av oppholdene vil være hos SINTEF Energi AS, et vil være hos et nettselskap (BKK NettLnett eller Statnett) og et hos et forvaltningsorgan eller bransjeorganisasjon (NVEDSB eller Fornybar Norge). Rulleringen mellom tre ulike bedrifter er hva som gjør EnergiTrainee-ordningen særegen, også sammenlignet med andre traineestillinger. Det elektriske kraftsystemet skapes og driftes gjennom et samspill mellom forskning, industri, nettselskaper, regulatorer og organisasjoner. Som EnergiTrainee får man førstehåndserfaring fra tre viktige parter i dette samspillet, noe som gir traineen attraktiv arbeidserfaring tidlig i karrieren.

Oppstart for stillingen er august 2024.

Vi tilbyr:

  • Spennende arbeidsoppgaver i en bransje i kraftig vekst
  • Unik mulighet til å bygge bredde- og spisskompetanse
  • Bli kjent med nettbransjen fra ulike sider
  • Rød tråd og tett oppfølging i oppholdsbedriftene
  • Kurs og konferanser med mulighet for nettverksbygging
  • Årlige EnergiTrainee-turer med mulighet for å bli bedre kjent og dele erfaringer med andre EnergiTraineer

Vi ser etter:

  • Nyutdannede med mastergrad innen energi/elkraft med interesse for kraftnett og nettvirksomhet
  • Behersker et nordisk språk (norsk, svensk eller dansk) skriftlig og muntlig

Opplysninger om EnergiTrainee-ordningen fås ved henvendelse: Maren Istad, SINTEF Energi AS, maren.istad@sintef.no

Klikk her for mer informasjon om EnergiTraineeordningen.

Spørsmål om stillingen

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS