LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Lærling - laboratoriefag

Søknadsfrist: 08.03.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Husdyr, produksjon og velferd og Alger og mikrobiell bioteknologi.


Les mer: www.nord.no/fba

Om stillingen

Nord universitetet, har ledig stilling som lærling i laboratoriefag for tidsrommet 15.08.2022 - 14.08.2024.

Lærling i laboratoriefag har arbeidssted på universitetets campus, studiested Bodø.

Fakultetet for biovitenskap og akvakultur har topp moderne laboratorier og forskningsstasjon sentralt i Bodø.

Som lærling hos oss blir du en del av et spennende forsknings- og undervisningsmiljø.

Som lærling vil du bli tildelt en faglig veileder i lærlingeperioden.

Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver for lærling i laboratoriefag vil være:

 • Daglig drift av laboratoriene inkl. HMS-arbeid, Eco-online, vedlikehold og kalibrering av vitenskapelig utstyr
 • Bistå i prøvetaking
 • Forberede og delta i laboratorieundervisning for studenter
 • Fagspesifikt analysearbeid
 • Motta og registrere varer til laboratorier

På fakultets laboratorier utføres generelle kjemiske og biologiske analyser som blant annet omfatter vann, fett, protein, vannbinding, tekstur, farge, karotenoider, bindevev, muskelfiber, fettsyrer, aminosyrer, og enzymer. Det brukes moderne instrumenter som eksempelvis NIR, GC, HPLC, kalorimeter, spektrofotometer, frysemikrotom, og mikroskop med kamera. Laboratoriene er dessuten godt utrustet med diverse generelt utstyr i tillegg til de tilgjengelige felles fasilitetene som også benyttes. Det arbeides kontinuerlig med kvalitetssikring av eksisterende metoder og implementering av nye metoder.

Kvalifikasjonskrav

 • Lærling laboratoriefag: søkeren må ha fullført og bestått vg2 (vg2 laboratoriefag eller vg2 kjemiprosess)
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig norsk
 • Vi søker engasjerte lærlinger med stå-på humør og gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statensregulativ Lpl. 90.910, kode 1362 Lærling, LR11-3, ltr 29, årslønn kr 349.100. Det utbetales prosent av full lønn etter følgende oppsett:

 • 1. halvår 30%
 • 2. halvår 40%
 • 3. halvår 50%
 • 4. halvår 80%

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

For nærmere opplysning om lærlingplass laboratoriefag kontakt:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 08.03.2022.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30080006

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS