Ledig stilling ved NMBU

Lærlingplasser ved NMBU

Søknadsfrist: Løpende

NMBU er alltid på utkikk etter nye læreplasser innen flere fagområder. Søk om å gjennomføre læreperioden din hos et av Norges fremste universiteter!

Som lærling hos oss ønsker vi at du får en god opplæring og oppleve mestring. Vi er en selvstendig lærebedrift med stadig økende antall lærlinger og kan derfor tilby felles kurs og samlinger. NMBU Campus Ås ligger i nærheten både buss- og togstasjon, nye Eika sportssenter, flere cafeer og kantiner.

Les mer om å være lærling hos oss på www.NMBU.no/om/laerling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise.

NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2019, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Hvem er vi?

NMBU er Norges ledende miljøuniversitet og vår visjon Kunnskap for livet uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Vi mottar gjerne en søknad fra deg som har fullført og bestått VG1 og VG2 i ditt fag. Du må beherske godt norsk, ha gode IT-kunnskaper og ha et ønske å lære mer om fagområdet ditt.

Slik søker du:

Fyll ut det elektroniske skjemaet ved å klikke på «Søk stillingen» og skriv en kort søknad med informasjon om deg.

Søknaden bør inneholde en kort tekst om deg og hvorfor du ønsker læreplass hos oss, hvilken skole og linje du går på, samt eventuell tidligere utdanning og arbeidserfaring. Husk å laste opp karakterutskrift, vitnemål og relevante attester.

For å starte læretiden på høsten ønsker vi å motta din søknad snarest mulig, og senest 1.mars det året du ønsker å begynne.

For ytterligere informasjon

Kontakt Lærlingkoordinator Jan Halvorsen, tlf 915 89 374 hverdager mellom klokken 07.00 og 15.00.

Søk stillingen

Søknadsfrist: Løpende

Web: www.nmbu.no

Kontakt: Jan Halvorsen (Lærlingkoordinator)

Telefon: 915 89 374