Spennende jobbmulighet i Avdeling for forskning og utvikling ved Kulturtanken!

Seniorrådgiver - Forskning og utvikling

Søknadsfrist: 20.01.2020

Kulturtanken

Kulturtanken forvalter og utvikler Den kulturelle skolesekken, og bidrar til å videreutvikle Norge som foregangsnasjon for profesjonell kunst og kultur til barn og unge.

Vil du bidra til å styrke vår kompetanse innen kunst og kultur for barn og unge? Avdeling for forskning og utvikling søker nå ny medarbeider. Avdelingen skal initiere forsknings- og utviklingsarbeid, og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur til barn og unge. Som medarbeider hos oss får du ansvar for å igangsette og følge opp forskning på kunst og kultur til barn og unge.

Arbeidsoppgaver

 • Bestille og følge opp forskning og utredningsarbeid for å utvikle kunnskapsgrunnlaget om kunst og kultur til barn og unge.
 • Bidra til å utforme innspill, hørings- og utredningsarbeid om kunst og kultur til barn og unge
 • Koordinere behov og leveranser med ulike forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • Innhente kunnskap, dele og kommunisere med DKS, skole og fagfelt
 • Innhente og analysere data
 • Formidle forskningsresultater på nye arenaer, med ny teknologi og for nye målgrupper
 • Utvikle modeller og pilotprosjekter i samarbeid med fagansvarlige, skoler, fylker, kommuner og feltet for øvrig

Det må tas høyde for endringer i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg med forskerkompetanse (Ph.D eller mastergrad i kombinasjon med relevant forskererfaring), kompetanse innen dataanalyse og praksisrelevant erfaring. Du må ha solid kjennskap til og erfaring med samfunnsvitenskapelige metoder, både innen barne- og ungdomsforskning og kvantitative metoder for datainnhenting. Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne, like å skrive og ha solid digital kompetanse. Det er ønskelig at du har god kunnskap om forskningsetikk vedrørende barn, ungdom og sårbare individer. Vi ser gjerne at du har erfaring med kunst- og kulturfeltet.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg med høy arbeidskapasitet som trives med å jobbe systematisk i perioder med høyt press og oppgavetrykk. Du takler raske endringer og er tilpasningsdyktig. Som person er du analytisk og evner å stille gode spørsmål til komplekse data. Hvis du i tillegg til dette er god til å omsette data til forståelig kunnskap og presentere dette på en forståelig måte for publikum, er du kanskje den vi ser etter!

Vi tilbyr

 • Utviklende arbeids- og fagmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Stillingen avlønnes iht. hovedtariffavtalene i staten som Seniorrådgiver med stillingskode 1364 med kr. 583 900 - 704 900 (tilsvarer lønnstrinn 65-75) brutto i året. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Vi har mulighet for tilrettelegging for ansatte med spesielle behov.
 • Kantine.

Søknadsprosessen:

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, kulturell eller etnisk bakgrunn.Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 5.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside: www.kulturtanken.no