LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Studieveileder - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 01.10.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Campus Drammen er det ledig vikariat som Studieveileder

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig vikariat i 100% stilling som studieveileder for barnehagelærerutdanning i fakultetsadministrasjonen for en periode på ett år.

Stillingen er knyttet til team for studieveiledning og nærmeste leder er fakultetsdirektør. Arbeidssted er vårt campus i Drammen.

Våre studieveiledere gjør i møte med studentene et viktig arbeid med å iverata og utvikle fakultetets omdømme og profil. Vi ønsker at våre medarbeidere skal trives på jobb og tilbyr selvstendige arbeidsoppgaver og et faglig godt arbeidsmiljø.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning rettet mot studenter ved fakultetets barnehagelærerutdanning. Dette omfatter oppfølging av studieprogresjon, fritaksvurderinger, innpasninger, permisjoner og annet
 • Studie- og saksadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystemet Public 360 og øvrige studieadministrative systemer
 • Vitnemålsarbeid
 • Bistå i arbeid med opprettelse og revisjon av studie- og emneplaner
 • Kvalitetssikring, rapportering og utredning av studentdata
 • Informasjonsarbeid mot studenter og ansatte
 • Bistå og avlaste i andre løpende oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Relevant saksbehandlererfaring og gjerne kjennskap til UH-sektoren
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode digitale ferdigheter. Kjennskap til bruken av FS og Public 360 vil være en fordel

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Førstekonsulent (SKO 1408): NOK 419 600 - 499 500 per år eller seniorkonsulent (SKO 1363): NOK 475 800 - 594300 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fakultetsdirektør Bent Kristiansen, tlf. 92051051 eller
 • Programleder for barnehagelærerutdanningen Marianne Olsen Santana, tlf. 41632038

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS