LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Personalkonsulent - vikariat

Søknadsfrist: 29.09.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN sine ansatte utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Drammen, Notodden, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Ved personal- og organnisasjonsavdelingen er det ledig vikariat

Om stillingen

Ved Personal- og organisasjonsavdelingen er det ledig et ettårig vikariat i 100 % stilling som personalkonsulent i perioden fra 01.11.2022 til 31.10.2023.

Stillingen er knyttet til Seksjon for rekruttering og personalforvaltning, og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er p.t. ved studiested Porsgrunn, Drammen, Kongsberg eller Vestfold.

Du vil få ansvar for å bistå universitetets ledere med personaladministrative oppgaver, gi dem støtte i utøvelsen av deres personalansvar og sikre rett forvaltning. Oppgavene innebærer saksbehandling og administrative oppgaver innenfor saksområdet, og å yte lederstøtte i rekrutteringsprosesser.

Vi søker deg som er motivert for en jobb innen HR, som arbeider strukturert og som trives med varierte arbeidsoppgaver. Du vil samarbeide tett med ledere og ansatte, og vi ønsker oss en kollega som ser verdien av godt samarbeid, kompetansedeling og som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • saksforberedelse overfor og ansvar for oppfølging av utlysninger og ansettelser i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger
 • møtesekretærfunksjon i ett av våre ansettelsesutvalg kan bli aktuelt
 • saksbehandling av andre saker som knytter seg til personalforvaltning, som permisjoner, fratredelser mv.
 • veiledning av ledere i spørsmål knyttet til saksområdet og relevant lov- og avtaleverk
 • utarbeidelse av arbeidsavtaler og fastsettelse av lønn
 • administrativ støtte for å sikre kvalitet og fremdrift i rekrutteringsprosesser
 • andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • bachelorgrad innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen HR/HRM, administrasjon eller organisasjon og ledelse
 • relevant erfaring fra personalarbeid i statlig eller kommunal virksomhet og erfaring fra arbeid med rekruttering vil bli vektlagt
 • oppdatert kunnskap om lov- og avtaleverk innenfor statlig sektor
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper, og erfaring med bruk av personaladministrative systemer, rekrutteringssystemer, SAP, Public360 og Microsoft Office eller lignende
 • det er en fordel om du har erfaring fra HR-stilling i universitets- og høgskolesektoren

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • motivasjon og interesse for å arbeide med administrative oppgaver og lederstøtte
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å sette seg inn i og finne løsninger på ulike typer problemstillinger innenfor saksområdet
 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og prioritere oppgaver i perioder med stort arbeidspress og innenfor korte tidsfrister
 • fleksibilitet og serviceinnstilling

Vi tilbyr

 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Seniorkonsulent stillingskode 1363, NOK 475 800 – 594 300 per år eller førstekonsulent stillingskode 1408, NOK 419 600 – 499 500 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Simen Strømmen, epost: [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS