Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Konsulent - IT support

Søknadsfrist: 28.05.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved IT avdelingen er det ledig fast stilling som Konsulent - IT support

Om stillingen

Ved Seksjon for IT-support er det ledig en 100% fast stilling som supportkonsulent. Det må påregnes tilstedeværelse på både Campus Notodden og Porsgrunn, der hovedarbeidssted blir ett av de to nevnte campus. Tilstedeværelse på Campus Notodden minimum 2 dager i uken, deriblant de dagene det arrangeres samlinger i forbindelse med nettstudier må påregnes.

Seksjon for IT-support leverer IT-support tjenester til studenter og ansatte ved USNs åtte studiesteder og til USNs nettstudenter. Supportkonsulenten vil arbeide i team med medarbeidere i Seksjon for IT-support og samhandle med øvrige IT-medarbeiderne på IT-avdelingen. Supportkonsulenten vil ha en sentral rolle for mottak, registrering og å løse IT-support saker fra sluttbrukere via de til enhver tid tilgjengelige support kanaler. Både i det digitale og fysiske møtet og på tvers av universitetets åtte campus.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Som supportkonsulent vil dine arbeidsoppgaver være:

 • Mottak og registrering av IT-supportsaker fra studenter og ansatte på USN via de til enhver tid tilgjengelige support-kanaler
 • Kategorisere, feilsøke og løse saker
 • Ha løpende kontakt med sluttbruker, med informasjon om status og fremdrift i innmeldte saker
 • Kommunisere med øvrige IT-medarbeidere på IT-avdelingen for å løse IT-support saker
 • Bidra til utvikling og publisering av opplæringsmateriell, IT-dokumentasjon og informasjon, i samarbeid med informasjonsansvarlig ved seksjon for IT-support
 • Varemottak IT-relatert utstyr

Kvalifikasjoner

 • Det søkes primært etter en medarbeider med god forståelse for bruk av IKT
 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum tilsvarende bachelornivå, eller fagbrev i IKT-servicefag
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Kunnskap om den teknologi som USN bruker
 • Erfaring, interesse og helhetlig forståelse for fagområdet
 • Kunne jobbe strukturert og systematisk, både selvstendig og i team
 • Løsningsorientert og serviceinnstilt
 • Gode pedagogiske evner
 • Interesse for teknologi og mennesker
 • Evne til å prioritere og strukturert i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som konsulent (stillingskode 1065) lønnes i LR 17, kr. 386 200 – 456 400 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen