LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Første- / seniorkonsulent - eksamen

Søknadsfrist: 30.09.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved avdeling for utdanning og studiekvalitet er det ledig fast stilling Første- / seniorkonsulent - eksamen

Om stillingen

Ved seksjon for eksamen er det ledig fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent i 100% stilling, med tiltredelse snarest mulig.

Stillingen er ved avdeling for utdanning og studiekvalitet, seksjon for eksamen og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er p.t. eksamenskontoret ved campus Porsgrunn.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Studieadministrativt arbeid og saksbehandling i forbindelse med eksamensavvikling på campus. Arbeidsoppgavene knyttes til planlegging, praktisk gjennomføring og etterarbeid ved eksamen. Oppdatert digital kompetanse er en forutsetning da hovedandelen av USNs eksamener gjennomføres digitalt.

Arbeidet vil innebære utstrakt kontakt, kommunikasjon og samarbeid med studenter, fakulteter, sensorer og eksamensvakter.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • Relevant realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet om formell utdanning
 • Relevant saksbehandlererfaring
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
 • Gode IT-kunnskaper og systemforståelse
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye systemer

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Erfaring fra saksbehandling, studieadministrasjon og eksamensrelaterte systemer vil være en fordel
 • Personlig egnethet og relevant erfaring fra høgskole eller universitet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førstekonsulent (SKO 1408): NOK 419 600 - 499 500 per år eller seniorkonsulent (SKO 1363): NOK 475 800 – 594 300 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Karen Margrethe Kobro Drangevåg. Tlf: 31008546 - 91888438

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS