LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seniorkonsulent - Studieavdelingen (SA)

Søknadsfrist: 11.10.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i syv fakultet og omlag 54 institutt og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gir råd og bistand til ledelse og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i syv avdelinger. Les meir om studieavdelingen her.

Kunnskap som former samfunnet

Gjennom et sterkt og tett samspill med omverdenen - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medvirke til et samfunn bygd på kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Vil du være med å forme framtiden?

Seniorkonsulent

Ved Studieavdelingen (SA) er det ledig fast stilling som seniorkonsulent innenfor opptak til studier ved Universitetet i Bergen.

Opptaksgruppen på Studieavdelingen, Seksjon for digitale tjenester, har ansvar for det samordna opptaket, opptak til master, opptak til enkeltemner, opptak til etter- og videreutdanning, verifisering av utdanningsdokumentasjon og bistår fakultetene med deres opptaksarbeid. Opptaksgruppen har også ansvar for utredning og utvikling innenfor opptaksfeltet. Gjennomføring av studentopptak innebærer planlegging, saksbehandling, søkerveiledning og behandling av tall og data. Opptak har et høyt arbeidspress i sommersesongen, da de største opptakene gjennomføres i mai-august.

Arbeidsoppgaver:

Personen som tilsettes vil være en del av opptaksgruppen og aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • Saksbehandling og vurdering av søknader til lokale opptak ved UiB
 • Gi informasjon til og veilede søkere
 • Betjene henvendelser i UiB Hjelp
 • Holde ved like informasjon på nettsider
 • Utviklingsoppgaver for ulike opptak
 • Annet administrativt arbeid ved behov

Vi ser etter en person som trives med teamarbeid, men like fullt kan jobbe systematisk og nøyaktig på egenhånd. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå. I særskilte tilfeller kan lang relevant erfaring, eller relevant etter- og videreutdanning, kompensere for manglende formell utdanning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • God generell digital kompetanse og erfaring med Office-verktøy og digitale samarbeidsflater

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller veiledning
 • Erfaring med saksbehandling av opptak og regelverket for dette
 • Kjennskap til studieadministrative system på UiB, som Felles studentsystem, UiBHjelp og ePhorte

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide effektivt, strukturert og målrettet
 • God rolleforståelse og evne til å prioritere
 • Evne til å jobbe mot frister og håndtere perioder med stort arbeidspress

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsen av riktig kandidat.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønstrinn 52 - 63 (for tida kr 485 800 - 584 700) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkere kan det være aktuelt å vurdere høyere lønn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrarbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne blir oppfordret til å søkje stillingen.

Opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten. Dersom forespørselen ikke blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette.

Les mer om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS