LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førstekonsulent - Studieavdelingen (SA)

Søknadsfrist: 15.01.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområder på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gir råd og bistand til ledelse og fakulteter ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i syv avdelinger. Les mer om studieavdelingen her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førstekonsulent

Studieavdelingen (SA) har ledig midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent (kode 1408) innenfor opptak til grunnstudier gjennom Samordna opptak. Saksbehandleren vil være en del av opptaksgruppen, og vil ha ansvar som stedfortreder for opptaksleder i perioder.

Tilsettingsperiode 15. februar til 30. august 2021, med mulighet for forlengelse. Det vil være begrenset mulighet til å ta ut ferie i juni og juli.

Arbeidsoppgåver:

 • Vi ser etter en person som trives med teamarbeid, men like fullt kan jobbe systematisk og nøyaktig på egenhånd. Hvert år får UiB 8000-10000 søknader om opptak til gradsstudier, og vi jobber derfor mot definerte tidsfrister for å gjennomføre opptaket. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifikasjoner:

 • Relevant administrativ praksis
 • Erfaring med saksbehandling er en fordel
 • Kjennskap til studieadministrative system på UiB er en fordel
 • Svært gode språkkunnskaper i skriftlig og muntlig norsk
 • Gode språkkunnskaper i skriftlig og muntlig engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Trives med å jobbe mot frister og perioder med stort arbeidspress

Vi tilbyr:

 • Et godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Erfaring fra universets- og høgskolesektoren
 • God erfaring med saksbehandling
 • Lønn som førstekonsulent (kode 1408) i LR21.6 – 9 i ltr 42 – 54(for tiden kr. 398 800 – 482 200) etter tjenesteansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Stilling i ei inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet).
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Du må laste opp

 • CV
 • Karakterutskrift fra høyere utdanning
 • Arbeidsattester av nyere dato
 • Referanser

Den som blir tilsett, må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillinga.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS