Stilling:

Studiekonsulent (førstekonsulent) - Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist 25. januar 2019

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning.

Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer. Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Det er ledig fast 100 % stilling som studiekonsulent ved legestudiet ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil være timeplanlegging, administrativ tilrettelegging av undervisning og evaluerings- og kvalitetsarbeid ved legeutdanningen. Administrasjon av instituttets emner på ph.d.-nivå kan også inngå i oppgaveporteføljen. Den som blir ansatt blir en av fem studiekonsulenter i studieadministrasjonen ved IKM, hvor hoveddelen av virksomheten er knyttet til undervisning ved legeutdanningen. Arbeidet innebærer tett samarbeid med faglige ansatte ved IKM og kliniske fagmiljøer ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Studiekonsulenten vil også samarbeide med studieadministrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet og to andre institutter som inngår i organiseringen av profesjonsstudiet i medisin. Andre administrative oppgaver kan også bli aktuelle.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning på masternivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis og i kombinasjon med etter- og videreutdanning.
 • Ønskelig med kjennskap til universitets- og høyskolesektoren.
 • Fordel med god administrativ IT-kompetanse og erfaring med studieadministrative verktøy som FS, Canvas, TP og Nettskjema.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Vi ønsker en person som

 • er selvstendig, effektiv, strukturert og resultatorientert.
 • har gode relasjons- og kommunikasjonsevner.
 • har høy motivasjon og interesse for jobben.
 • viser forståelse for servicerollen og støttefunksjonen administrasjonen har for kjernevirksomheten
 • er positiv og samarbeidsvillig.
 • evner å holde oversikten over store mengder informasjon og samtidig ivareta detaljene.

Lønn

Lønn etter statens regulativ 1408 førstekonsulent. For godt kvalifiserte kandidater kan stillingskode 1363 seniorkonsulent vurderes. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Ved spørsmål eller andre henvendelser, kontakt:

 • Kontorsjef Arvid Inge Paulsen, tlf. 905 81732

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid og lignende kan rettes til kontaktpersonene.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger - personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25,2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen