Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Studiekonsulent - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Søknadsfrist: 24.11.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast, 100% stilling som studiekonsulent. Stilingen er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og har studiested i Alta og Tromsø. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Du får jobbe med

Stillingen er knyttet til studieprogrammene i pedagogikk og spesialpedagogikk. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver innenfor instituttets øvrige studieprogram. Stillingen vil bli tillagt superbrukeransvaret for læringsplattformen Canvas.

Arbeidsoppgaver som i utgangspunktet ligger i stillingen:

 • undervisningsplanlegging og registrering i Felles Studentsystem (FS)
 • opptak, eksamen og generell studieveiledning
 • oppfølgning av studieplaner og emne- og programporteføljen
 • saksbehandling av studiesaker
 • arbeid med Canvas og WISEflow (superbruker)
 • studieinformasjon på Internett
 • rekruttering og oppfølging av søkere til instituttets studietilbud

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på minimum bachelor/cand.mag-nivå og relevant arbeidserfaring.Manglende formell utdanning kan kompenseres med lang og relevant praksis.

Det stilles krav til personlig egnethet, gode samarbeidsevner og god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Vedkommende må også like å jobbe med mange oppgaver samtidig og må trives med å veilede. Det kreves gode IKT-kunnskaper.

Den som tilsettes, må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling som studiekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen