Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent (studie) - Institutt for språk og kultur (ISK)

Søknadsfrist: 20.10.2019

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet lyser ut en fast stilling (100%) som førstekonsulent (studiekonsulent) ved Institutt for språk og kultur (ISK), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL).

Den som tilsettes vil ha arbeidssted ved UiT i Tromsø.

Institutt for språk og kultur har 74 faste ansatte, 10 professor II og omlag 25 stipendiater. I tillegg ca 35 midlertidige ansatte i forskings- og undervisningsstillinger. Kjernevirksomheten til instituttet er forsking, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie og dessuten medie- og dokumentasjonsvitenskap.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Du får jobbe med

 • generell saksbehandling
 • studieadministrasjon: eksamensarbeid, undervisningsplanlegging, opptak m.m.
 • programstyresekretær
 • studentsørvis/studieveiledning
 • støtte til vitenskapelig ansatte i studieadministrative gjøremål
 • kvalitetssikring av studieprogram og emne
 • deltakelse i fakultetets/UiTs felles rekrutteringsarbeid
 • informasjonsarbeid og publisering/oppdatering på instituttets nettsider

Andre administrative oppgaver ved instituttet/fakultetet kan tillegges stillingen ved behov

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning, minimum bachelornivå
 • gode it-kunnskaper og gjerne kjennskap til UiTs (studie-) administrative verktøy
 • gode norsk- og engelskkunnskaper
 • erfaring fra saksbehandling er en fordel

Vi søker en person som er svært sørvisinnstilt og fleksibel, men samtidig strukturert og effektiv. Vedkommende må kunne samarbeide godt med andre, men også være selvstendig.

Søkeren må kunne kommunisere godt og ha evne og lyst til å presentere universitetets studietilbud for større og mindre grupper.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen