Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent lederstøtte HSL

Søknadsfrist: 01.12.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent innen praktisk lederstøtte for fakultetsledelsen. Stillingen er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Arbeidsoppgavene er primært lederstøtte knyttet til tilrettelegging av møtevirksomhet, utvalgssekretær for fakultetsstyret, bestillerfunksjon og saksbehandling innen personalforvaltning og økonomi (innkjøp av rekvisita), noe utredningsarbeid samt andre løpende oppgaver.

Stillingen vil jobbe tett med fakultetsledelsen og vil inngå i et team i seksjonen som har overordnet oppgaveområde lederstøtte innenfor personal, hms og organisasjonsarbeid. Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av endrende behov.

Kontaktinformasjon

Du kan få vite mer om stillingen av:

  • Julia Holte Sempler, assisterende fakultetsdirektør, epost: [email protected], tlf: 776 646817

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert, og samtidig ha evne til samarbeid. Av hensyn til utviklings- og koordineringsfunksjonen som ligger i stillingen stilles det krav til at du er initiativrik og oppsøkende. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Det kreves utdanning på masternivå innen relevante fagområder, gjerne innen økonomi, administrasjon og ledelse. Søkere med bachelorgrad som har lang og relevant praksis kan også vurderes.

Videre vil det bli lagt vekt på saksbehandlererfaring og administrativ erfaring. Det er også en fordel at den som ansettes har erfaring med ulike administrative dataverktøy.

Vi tilbyr

  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Om fakultetet

HSL-fakultetet har 7 institutter og 4 sentre. Disse er lokalisert til Tromsø, Alta, Harstad og Kirkenes. Ved fakultetet er det om lag 630 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet har dessuten hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

Administrasjonen ved HSL er organisert i to seksjoner; Seksjon for organisasjon og økonomi og Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Seksjon for organisasjon og økonomi har 17 årsverk, og assisterende fakultetsdirektør er seksjonens leder og nærmeste overordnede. Den som tilsettes rapporterer til assisterende fakultetsdirektør men vil måtte påregne å arbeide selvstendig opp mot alle ledere ved fakultetet i tett samarbeid med dekanatet og fakultetsdirektør.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen