Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Fast stilling som førstekonsulent ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Søknadsfrist: 16.12.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.


Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Arbeidsoppgaver vil være innenfor eksamensforvaltning ved fakultetet. Den som tilsettes vil få ansvar for eksamensplanlegging, klagesaksbehandling og arkivering.

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves relevant utdanning på minimum bachelornivå. Lang og relevant erfaring fra tilsvarende arbeid kan veie opp for manglende utdanning.

Det er ønskelig med kjennskap til universitets- og høyskolesektoren.

Erfaring fra arbeid med studieadministrative verktøy som FS, ePhorte, og WISEflow vil bli vektlagt.

Stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi søker deg som kan jobbe selvstendig og strukturert, og holde oversikt over store menger informasjon samtidig som du har øye for detaljene. I vurderingen av søkerne vektlegger vi motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Søkeren må ha gode kunnskaper i norsk og engelsk.

Vi tilbyr

  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent, stillingskode 1408. Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner og nærmere avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden.

Søknaden skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål og attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen