Stilling:

Eksamenskonsulent ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, Seksjon for studieadministrasjon

Søknadsfrist 25. januar 2019

Ved Det juridiske fakultet, Studieseksjonen, er det ledig 100% stilling som eksamenskonsulent/studiekonsulent.

Det juridiske fakultetet har 17 ansatte i administrative stillinger og vel 60 ansatte i vitenskapelige stillinger, og ca. 850 studenter. Fakultetet har to administrative serviceenheter: Stabs – og forskningsseksjon samt studieseksjon. Enhetene har ansvar for å yte service innenfor sine ansvarsområder.

Studieseksjonen har 10 ansatte med ansvar for utdanningsvirksomhet ved Fakultetet. Seksjonen ledes av studiesjef.

For mer informasjon om fakultetet, se http://uit.no/jus

Ansvar og arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være knyttet til studieadministrasjon av våre studieprogrammer, med spesiell vekt på eksamensadministrasjon, herunder eksamensplanlegging, praktisk gjennomføring av eksamen og sensurarbeid.

Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves akademisk utdanning, minimum cand.mag./bachelorgrad. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende cand.mag./bachelorgrad. Vi ønsker en person med saksbehandlererfaring og kjennskap til elektronisk saksbehandlerverktøy. Den som tilsettes bør også ha kjennskap til høyere utdanning.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Den som tilsettes må ha gode evner til samarbeid og god muntlig og skriftlig framstillingsevne, samt ha en utpreget sørvisinnstilling. Stor arbeidskapasitet, evne til systematisk og effektivt arbeid er nødvendig i denne stillingen. Den som tilsettes må være resultat- og utviklingsorientert, kunne arbeide selvstendig og i team, samt vise initiativ og ha gjennomføringsevne.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

• Søknadsbrev

• CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

• vitnemål og karakterutskrift

• attester og referanser med kontaktinformasjon

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generell informasjon

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen