Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

AV - konsulent ved Seksjon for digitale utdanningstjenester

Søknadsfrist: 24.06.2019

Om stillingen

Ved Avdeling for IT er det ledig en fast stilling som AV-konsulent i Seksjon for digitale utdanningstjenester.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Seksjon for digitale utdanningstjenester har 16 ansatte og har bl.a. ansvaret for det digitale læringsmiljøet ved UiT, herunder en rekke IT-/AV-tjenester, samt AV-infrastrukturen som benyttes i undervisningen. Arbeidsformen er teambasert og man må regne med stor grad av samarbeid og koordinering med andre seksjoner og grupper i Avdeling for IT. Stillingen er plassert ved campus Tromsø, men det må påregnes noe reisevirksomhet. Avdeling for IT er for tiden i en omorganiseringsprosess hvor ny organisasjon vil gjelde fra 1.1.2020. Stillingsinnehaver vil derfor kunne påregne endringer mht ledelse og seksjonsinndeling.Kvinner oppfordres til å søke.

Du får jobbe med

Stillingenes hovedansvarsområde vil være planlegging og videreutvikling av UiTs AV-tjenester, herunder oppfølging av innkjøpsavtaler, leverandører, løsningsvalg og installasjoner i UiTs møte- og læringsarealer. Stillingen er en del av UiTs AV-team og jobber tett sammen med de andre IT-/AV-ressursene i avdelingen.

Læringsarealene og møterommene ved UiT er utrustet med IT- og AV-infrastruktur som krever systematisk oppfølging, support og videreutvikling. De tekniske løsningene skal løse brukerbehov som blant annet innebærer avanserte samhandlingsløsninger for flercampus undervisning og møtevirksomhet, samt opptak og strømming av undervisning. Infrastrukturen for AV er derfor under konstant oppdatering og ny teknologi implementeres for å levere den best mulige brukeropplevelsen.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en strukturert, engasjert og fremtidsrettet person med relevant erfaring innenfor områdene leverandøroppfølging, planlegging og drift av tekniske anlegg. Det er også ønskelig med erfaring innenfor design, installasjon og drift av AV-løsninger. Erfaring med brukerstøttesystemer vil også bli vektlagt. Det er også ønskelig med erfaring fra prosess-/prosjektarbeid og at den som tilsettes har kunnskap og interesse for å skape gode tekniske løsninger.

Vi ønsker at søkerne har relevant høyere utdanning innenfor området, gjerne ingeniør med automasjonsbakgrunn. Lang og relevant erfaring, samt kurs og sertifiseringer vil kunne kompensere for manglende utdanning.

Stillingsinnehaveren må være utadvendt, serviceinnstilt og fleksibel, og like å samarbeide og forholde seg til mange ulike mennesker med forskjellige kunnskapsnivå innenfor AV-løsninger. Stillingsinnehaveren må kunne arbeide i et høyt tempo og likevel beholde roen og oversikten, samt kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Kjennskap til UiT som organisasjon og Avdeling for IT som driftsmiljø vil bli sett på som en fordel. Personlig egnethet for stillingene vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter Statens regulativ kode 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

Kontaktinformasjon

  • Seksjonsleder Nils Johan Lysnes tlf: 77 66 07 21 / 95 20 71 12 eller epost: [email protected]

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen