Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Vikariat som førstekonsulent innen studieadministrasjonen - Institutt for psykologi

Søknadsfrist: 24.02.2020

Om stillingen

Ønsker du å jobbe med student- og studierelaterte saker i en av Tromsøs største organisasjoner? Er du serviceinnstilt, systematisk, har stor arbeidskapasitet og et ønske om å bidra?

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved Det helsevitenskapelig fakultet, Institutt for psykologi er det ledig et vikariat som førstekonsulent for ett år i 100 % stilling. Les mer om instituttet her: Velkommen til Institutt for psykologi.

Arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning
 • Studieadministrasjon, timeplanlegging og eksamensavvikling
 • Generell saksbehandling og saksforberedelse

Den som ansettes må også ta del i behandling av øvrige saker som tillegges instituttet, for eksempel, utredninger, rapporteringer og utarbeidelse av rutiner mm.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på bachelornivå innen relevante fagområder
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis som saksbehandler kombinert med kurs, etter- og videreutdanning.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen