Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent (studie) - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Søknadsfrist: 19.02.2020

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast, 100% stilling som studiekonsulent. Stilingen er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og har studiested i Alta og Tromsø. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Arbeidsoppgaver

Stillingen som studiekonsulent er primært knyttet til Profesjonsfag i lektorutdanning 8-13 og praktisk pedagogisk lærerutdanning (PPU) og omfatter blant annet følgende arbeidsoppgaver:

 • undervisningsplanlegging og registrering i Felles Studentsystem (FS)
 • opptak, eksamen og generell studieveiledning
 • oppfølgning av studieplaner og emne- og programporteføljen
 • saksbehandling av studiesaker
 • arbeid med Canvas og WISEflow (superbruker)
 • studieinformasjon på Internett
 • rekruttering og oppfølging av søkere til instituttets studietilbud

Andre oppgaver ved instituttet/fakultetet kan bli pålagt ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på minimum bachelor/cand.mag-nivå
 • relevant arbeidserfaring
 • personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • må like å jobbe med mange oppgaver samtidig, og må trives med å veilede
 • gode IKT-kunnskaper.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og arbeidserfaring)
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Stilling som studiekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Mer om stillingen

Du kan få vite mer om stillingen ved å kontakte:

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen