LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent (studie) - Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Søknadsfrist: 26.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Det er ledig fast 100 % stilling som førstekonsulent (studie) ved UiT Norges arktiske universitet, fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning , Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS). Den som blir ansatt vil ha arbeidssted Alta og være organisatorisk tilknyttet IBS, men vil utøve oppgaver på tvers av både enheter ved fakultetet og fakultetets ulike campus.

Arbeidssted er UiT i Alta.

Arbeidsoppgaver

 • Rombooking og timeplanlegging
 • Eksamen og klagebehandling
 • Studentoppfølging
 • Superbruker i FS og Canvas for campus Alta

Administrasjon av instituttets emner på ph.d.-nivå vil på sikt inngå i oppgaveporteføljen. Det må også påregnes å bistå andre enheter ved fakultetet ved behov.Arbeidet innebærer tett samarbeid med faglige ansatte i Alta og øvrig administrasjon i Alta, Harstad og Tromsø. Studiekonsulenten vil også samarbeide nært fellestjenesten for eksamen og mot studieadministrasjonen ved fakultetet. Andre administrative oppgaver kan også bli aktuelle.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves

 • utdanning på minimum bachelornivå og kjennskap til instituttets utdanninger
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • god fremstillingsevne muntlig og skriftlig på norsk og gode kunnskaper i engelsk

Det er en fordel med god administrativ IT-kompetanse og erfaring med studieadministrative verktøy som FS, TP, Canvas, Leganto, Wiseflow og Nettskjema.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS