Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent økonomi - Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Søknadsfrist: 05.06.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent innenfor økonomi og variabel lønn.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er en enhet ved UiT Norges arktiske universitet. Det er stor bredde i enhetens faglige virksomhet som består av instituttene Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet, samt en administrasjon som er felles for hele enheten. Den administrative oppgaveporteføljen understøtter all faglig virksomhet på instituttene og til ledelsen ved enheten.

Arbeidssted er UiT Tromsø.

Arbeidsoppgaver

UMAK forvalter en prosjektportefølje på mellom 60-70 prosjekter til enhver tid, med blant annet EU, Norges forskningsråd og Riksantikvaren som finansieringskilder. Vi ønsker å styrke våre tjenester og støttefunksjoner, med hovedvekt på oppdrags- og bidragsfinansiert virksomhet knyttet til lovpålagte oppgaver. Sentrale arbeidsoppgaver vil være handtering av mange og sammensatte oppgaver knyttet til variabellønn, innkjøp, fakturabehandling og økonomioppfølging med budsjett og regnskapsrapportering. Støtte og rådgiving inn mot fagmiljø og prosjektledere er sentralt.

Stillingen kan bli tillagt nye oppgaver ved behov.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

  • Administrativ leder Anne Aagaard, Telefon: 776 60570 / 915 64 225, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må beherske en digital hverdag med mange ulike oppgaver innen økonomiområdet.Stillingsinnehaver må ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå og relevant erfaring.Inngående kjennskap til lover, forskrifter og annet regelverk knyttet til stillingens oppgaver er et krav.Det kreves erfaring fra forvaltningsarbeid i offentlig sektor, god digital kompetanse og gode Excel-kunnskaper.

Det er en fordel med kjennskap til administrative saksbehandlingssystemer som ePhorte, UBW (agresso) og Paga web.

Det forutsettes videre god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.Vi søker en selvstendig, fleksibel, strukturert og effektiv person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen