Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent - studentrekruttering

Søknadsfrist: 04.03.2020

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), Seksjon for forskning, utdanning og formidling, er det ledig stilling som førstekonsulent. Arbeidssted er UiT i Alta.

Arbeidsoppgaver

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stillingen vil i særlig grad ha ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til studentrekruttering til HSL-fakultetets studieprogram ved UiT i Alta, men vil også tillegges andre oppgaver ved fakultetet, også ved UiT i Tromsø. Det vil blant annet dreie seg om rekruttering til engelskspråklige studier ved fakultetet. Også kommunikasjonsarbeid, bl.a. publisering på nett og formidling i ulike kanaler vil være en del av stillingens innhold. Videre vurderes arbeid med rom- og timeplanlegging lagt til stillingen. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde kan endres, og alle oppgaver innenfor fakultetets totale virkefelt kan etter behov legges til stillingen

Kvalifikasjoner

Vi søker en positiv, initiativrik og sørvisinnstilt person med stor arbeidskapasitet og som trives med mange parallelle arbeidsoppgaver. Vedkommende må kunne arbeide selvstendig, men må også trives med å samarbeide digitalt i team. Gode kommunikasjonsevner og forståelse for sørvis og studentoppfølging anses som svært viktig. Den som tilsettes, må ha gode norsk- og engelskkunnskaper, og må også ha høy digital kompetanse. Det er videre en fordel med kjennskap til universitetssystemet.

Det kreves høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, gjerne utdanning og praksis innen kommunikasjon, sørvis eller andre relevante områder.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen